Nu startar nätverket för dig som är chef med det stora uppdraget men det lilla kansliet

Tillsammans med företrädare för flera partnerorganisationer har Ideell Arena nu beslutat att dra igång ett nätverk för dig som är högsta tjänsteperson med ansvar för ett litet kansli. Första nätverksträffen är 5 september mellan 12-15 och det finns fortfarande platser kvar.

Nätverket passar dig som är till exempel GS eller kanslichef och har utmaningen att din roll innebär att arbeta både strategiskt och operativt med en bredd av olika frågor. Om du känner att du saknar stödet i att ha en ledningsgrupp där specialistkompetens samlas är detta ett sammanhang för dig. Ni kommer kunna dela erfarenheter, utmaningar och strategier kring uppdraget. Det kan också vara en plats för gemensam kompetensutveckling kring aktuella och relevanta teman.

För mer information och intresseanmälan kontakta Jenny Risfelt på Ideell Arena på jenny.risfelt@ideellarena.se. Om du är nyfiken på Ideell Arenas andra nätverk finns information om dem här.

Skrivet av Katarina Gustafsson.