Kallelse partnerskapsmöte 26 april 2017

Det har blivit dags för IDEELL ARENAs årliga partnerskapsmöte. Alla IDEELL ARENAs avtalsparter är varmt välkomna. Mötet äger rum den 26 april, kl 14:15-16:00, i Immanuelkyrkan, Kungstensgatan 17, Stockholm. I anslutning till partnerskapsmötet arrangeras det årliga idéseminariet kl 12:30, samma dag och plats. Temat för i år är civilsamhället och demokratin. Läs mer …

Läs mer

Idéseminarium och partnerskapsmöte 26 april

2017 års partnerskapsmöte och idéseminarium i IDEELL ARENA sker onsdagen den 26 april, kl 12:30 – 16:00. Partnerskapsmötet är öppet för ombud från alla avtalsparter i IDEELL ARENA. På mötet väljs bland annat styrgruppsrepresentanter. I år är det även dags att fatta beslut om den långsiktiga målsättning som tydliggör verksamhetens …

Läs mer

Webbsändning av LedarskapsArenan

Följ LedarskapsArenan live den 22:a februari. Fyra av seminarierna sänds live. Sändningarna startar 09.00 Organisering på tvären – Vilka är vi till för? kl 09.30-10.00 Former för engagemang och finansiering – Ett föränderligt fält kl 11.15-12.00 Makt och ansvarsutkrävande i nya relationer och partnerskap 13.00-13.40 Former för organisering och vägar till finansiering …

Läs mer

Nya medarbetare på IDEELL ARENA

I februari började två nya medarbetare på IDEELL ARENA, Jenny Risfelt och Andreas Linderyd. Varmt välkomna! Jenny har lång erfarenhet av ideellt arbete och samverkan mellan ideell och offentlig sektor, samt projektledning. Senast var hon projektledare för den internationella forskarkonferensen ISTR, på Ersta Sköndal Bräcke Högskola. Jenny kommer att ansvara …

Läs mer

Nominera en ung ledare till Kompassrosen

Överallt finns handlingar som förändrar. Det kan handla om mod från den som vågar stå upp för vad som är rätt, omtanke från den som bjuder in med öppna armar eller handlingskraft från den som aldrig ger upp. Stiftelsen Ungt ledarskap tycker att dessa egenskaper beskriver en ledare, någon som …

Läs mer

Högskoleutbildning för myndighetspersoner – Civila samhället i samhället

Vill du veta mer om hur myndigheter kan samarbeta med civila samhället eller vet du någon offentlig samverkanspartner som du tycker borde veta mer om civilsamhället, då kan MUCFs utbildning vara intressant. Till våren startar högskoleutbildningen som pågår under hela 2017, med tre utbildningstillfällen. Läs mer om utbildningen på MUCFs …

Läs mer

Kommande forskarantologi kring Civilsamhället i det transnationella rummet

I februari 2017 släpps den kommande forskarantologin Civilsamhället i det transnationella rummet. Antologin som är en fristående uppföljare till den tidigare Civilsamhället i samhällskontraktet adresserar vad som händer när nationalstaten som idé och konstruktion inte är den enda eller ens den självklara arenan för det civila samhället att driva sina …

Läs mer

God Jul och gott nytt år!

Flera stora helger närmar sig och jag har nu varit på IDEELL ARENA i en och halv månad. En kort tid, full av engagerade och kompetenta människor som arbetar med och i den ideella sektorn. En tid av möten med forskare och praktiker, och samtal kring vad vi faktiskt vet …

Läs mer

Uppsats om IOP fick stipendium på Civilsamhällesgalan

Josefin Smedberg tilldelas Civilsamhällesstipendiet 2016 för uppsats om Idéburet offentligt partnerskap En idéburen organisation har goda möjligheter att bevara sin självständighet och oberoende röst när de ingår ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med en offentlig aktör. Det konstaterar Josefin Smedberg i sin masteruppsats som nu har tilldelats Civilsamhällesstipendiet, som ges …

Läs mer