Varmt välkomna som ny partner – Finansförbundet!

Det är väldigt roligt att få välkomna Finansförbundet till IDEELL ARENA. Jakob Beijer, kanslichef, Finansförbundet, om vikten av partnerskapet. ”Finansförbundet verkar i två branscher som just nu är under stor omvandling och som därmed sätter de grundläggande förutsättningarna för vår verksamhet på spel: I finansbranschen ser vi en automatisering och …

Läs mer
Något viktigt måste göras

Save the date – LedarskapsArenan och partnerskapsmöte

Nu kan ni äntligen planera in era möten för 2018. De två viktigaste datumen att förhålla sig till är spikade. 7 februari genomförs LedarskapsArenan och 12 april står demokratin i fokus med årets partnerskapsmöte för IDEELL ARENA

Utlysning av stipendium för deltagande i Fenixprogrammet

Kvalitet i både tanke och handling tillförs genom att aktivt söka en mångfald av perspektiv i olika sammanhang. IDEELL ARENA antog på partnerskapsmötet en långsiktig målsättning om ökad mångfald i program, mötesplatser och nätverk. Som ett led i att göra verklighet av denna målsättning utlyser IDEELL ARENA nu ett Fenixstipendium. …

Läs mer

Save the date 14 september: Jämställdhet – hur svårt kan det vara?

Boka in 14 september i kalendern! Då arrangerar Ersta Sköndal Bräcke högskola och IDEELL ARENA strategiforum om  jämställdhet i civilsamhällets organisationer. Konferensen vänder sig till både praktiker och forskare. Programmet i sin helhet presenteras när anmälan öppnar vecka 22. Teman under dagen är jämställdhetsarbete i praktiken modeller som hjälper oss …

Läs mer

Vill du vara en del av Ideella trädgården?

Det finns fortfarande utrymme i Ideella trädgården för dig som behöver seminarielokal. Söndag 2 juli och fredag 7 juli finns det lediga tider att hyra. Riksidrottsförbundet (RF), Forum – idéburna organisationer med social inriktning och IDEELL ARENA står tillsammans som värdar för Ideella trädgården och ansvarar för gemensam kommunikation och marknadsföring. RF …

Läs mer

Studenter se hit – Sök Civilsamhällesstipendiet!

Skriver du uppsats om civilsamhällets roll i samhällsutvecklingen och vill få möjlighet att sprida din uppsats till fler? Då ska du söka Civilsamhällesstipendiet. Skicka in motivering och din uppsats senast den 11 juni. Stipendiet delas ut gemensamt av organisationerna Famna – riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg, Forum – …

Läs mer

Kallelse partnerskapsmöte 26 april 2017

Det har blivit dags för IDEELL ARENAs årliga partnerskapsmöte. Alla IDEELL ARENAs avtalsparter är varmt välkomna. Mötet äger rum den 26 april, kl 14:15-16:00, i Immanuelkyrkan, Kungstensgatan 17, Stockholm. I anslutning till partnerskapsmötet arrangeras det årliga idéseminariet kl 12:30, samma dag och plats. Temat för i år är civilsamhället och demokratin. Läs mer …

Läs mer

Idéseminarium och partnerskapsmöte 26 april

2017 års partnerskapsmöte och idéseminarium i IDEELL ARENA sker onsdagen den 26 april, kl 12:30 – 16:00. Partnerskapsmötet är öppet för ombud från alla avtalsparter i IDEELL ARENA. På mötet väljs bland annat styrgruppsrepresentanter. I år är det även dags att fatta beslut om den långsiktiga målsättning som tydliggör verksamhetens …

Läs mer

Webbsändning av LedarskapsArenan

Följ LedarskapsArenan live den 22:a februari. Fyra av seminarierna sänds live. Sändningarna startar 09.00 Organisering på tvären – Vilka är vi till för? kl 09.30-10.00 Former för engagemang och finansiering – Ett föränderligt fält kl 11.15-12.00 Makt och ansvarsutkrävande i nya relationer och partnerskap 13.00-13.40 Former för organisering och vägar till finansiering …

Läs mer