Ideell Arena valde ny ordförande på partnerskapsmötet

Den 21 april, en solig och varm vårdag, hölls partnerskapsmöte 2020. På grund av rådande samhällsläge genomfördes mötet för första gången på distans med 61 ombud och totalt 90 deltagare. På mötet lämnade Inger Ashing över ordförandeskapet till nyvalda Ann-Katrin Persson. Ann-Katrin är idag förbundschef på Sensus Studieförbund och har …

Läs mer

Ideell Arena nu fler än 100 partners

Ideell Arena är glada att kunna välkomna Friskis&Svettis Riks, Brottsofferjouren Sverige, Autism- och Aspergerförbundet, Svenska Klätterförbundet och War Child som nya partners. Nätverket samlar i och med det över 100 organisationer. Truls Neubeck, Ideell Arenas verksamhetschef, kommenterar: – De senaste 4 åren har Ideell Arenas långsiktiga målsättning haft en tydlig …

Läs mer

Svenska Klätterförbundet ny partner

Ideell Arena välkomnar Svenska Klätterförbundet som ny partner. Klätterförbundets tillförordnade generalsekreterare Jakob Beijer kommenterar inträdet: ”Klättringens alla former är på stark frammarsch i Sverige. I denna tillväxtfas är det av stor betydelse att Klätterförbundet professionaliserar hela sin organisation så att förbundet kan möta de utmaningar och flaskhalsar som denna tillväxt …

Läs mer

Ideell Arena välkomnar War Child som ny partner

Ideell Arena är glada att ha War Child som partner. Organisationens generalsekreterare Peter Brune kommenterar anslutningen: ”Vi på War Child tror väldigt mycket på samarbetets kraft. Därför känns det viktigt att vara en del av Ideell Arena. Vi ser fram emot ett att utbyta erfarenheter och kunskap med andra organisationer …

Läs mer

Autism- och Aspergerförbundet ny partner

Ideell Arena välkomnar Autism- och Aspergerförbundet som ny partner. Deras förbundssekreterare Gunilla Sundblad kommenterar anslutningen: ”Autism- och Aspergerförbundet är glada över att vara ny partner i Ideell arena. Inom Ideell arena får vi förmånen att byta erfarenheter med andra organisationer inom hela civilsamhället. Vi har mycket att lära av varandra …

Läs mer

Utlysning av stipendium för deltagande i Fenixprogrammet

Ideell Arena eftersträvar en mångfald bland deltagare och en bredd av perspektiv. På Fenixprogrammet är detta en förutsättning för att möjliggöra dynamiska samtal och utveckling och för att främja ett spänstigt utbyte. För fjärde året i rad utlyser Ideell Arena ett Fenixstipendium för att möjliggöra deltagande för en representant från …

Läs mer

Samarbetet fortsätter

En utgångspunkt för Ideell Arena är att den ideella sektorn har en avgörande roll i ett öppet och demokratiskt samhälle. Därför har över 100 riksorganisationer valt att tillsammans stödja ledarutveckling, forskning och inte minst erfarenhetsutbytet mellan förtroendevalda och ledande tjänstepersoner i ideell sektor. I dessa tider vill vi därför påminna …

Läs mer
Foto: Helena Wahlman

Jenny Ögren ny processledare för Ideell Arena

Ideell Arena välkomnar Jenny Ögren som ny processledare för GS-nätverket Lilla kansliet. Jenny har lång erfarenhet från rättsväsendet där hon har varit verksam både inom offentlig och ideell sektor, bland annat som förbundsordförande för Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare. Hon har tidigare haft tjänster som verksamhetsledare på Överenskommelsekansliet och föreståndare för Årsta …

Läs mer

Ny partner till Ideell Arena

Ideell Arena välkomnar Friskis&Svettis Riks som ny partner. Friskis&Svettis finns för att ge alla som vill möjlighet att hitta sin egen lust till rörelse. Riksorganisationens syfte är att främja rörelsens och medlemsföreningarnas gemensamma intressen och för att förvalta Friskis&Svettis idé. Träningsutveckling, utbildningar och kommunikation är Friskis&Svettis Riks viktigaste verksamhetsområden. I …

Läs mer

Anmäl ditt intresse till nätverket för ekonomistyrning

Ideell Arenas nätverk för strategisk ekonomistyrning vänder sig till dig som är ekonomichef, controller, administrativ chef, eller högste chef i en organisation utan ekonomichef. Nätverket diskuterar och problematiserar de strategiska utmaningarna kring ekonomi och redovisning. Nu har du möjlighet att ta plats i nätverket! Mer än 50 gånger om året …

Läs mer