Ny satsning för att stärka och utveckla styrelser i ideella organisationer

Nu inleds ett nytt forskarlett utvecklingsprojekt för att stärka styrelser i ideella organisationer. Syftet är att undersöka styrelsens roll och ansvar för förnyelsearbete och innovation i organisationen. Projektet har arbetats fram tillsammans med ett flertal av Ideell Arenas partnerorganisationer och innebär en rejäl satsning på ny kunskap om att leda och …

Läs mer

Ideellt Forum – en plats för lärande och reflektion om sektorns utmaningar

Den 21 november är det dags för den 17e upplagan av Ideellt Forum, en mötesplats för forskare, praktiker och företrädare från sektorn att träffas och utbyta erfarenheter kring juridik, redovisning, kommunikation och andra aktuella ämnen. Civilsamhället är i ständig förändring såväl som en ständig förändrare av samhället och det är …

Läs mer

Välkomna MÄN som ny partner i Ideell Arena

I början av hösten godkände Ideell Arenas styrgrupp organisationen MÄN som ny partner i Ideell Arena. Med MÄN består partnerskapet nu av hela nittio organisationer från ideell sektor. Anna Lindqvist, verksamhetschef på MÄN, säger såhär om vilka vinster de ser med att vara en del av partnerskapet: Vi på MÄN …

Läs mer

Erfarenhetsutbyte med CO3 från Nordirland

För andra året i rad besöker en grupp ledare från CO3, Nordirlands motsvarighet till Ideell Arena, Sverige för erfarenhetsutbyte och nätverkande. Under tre dagar träffar de såväl forskare som ett flertal företrädare för en rad olika organisationer ur det svenska civilsamhället, till exempel KFUM Central, Cancerfonden och Sensus. –  These …

Läs mer

Reflektion efter strategiforum om anställda i civilsamhället

Ett 30-tal personer deltog den 21 september i Ideell Arenas strategiforum om hur det är att vara anställd i civilsamhället. Samtalet utgick ifrån rapporten ”Anställd i det svenska civilsamhället – engagemang, ansvar och delaktighet” och morgonen inleddes med en presentation av två av rapportförfattarna, forskarna Mats Jutterström och Ola Segnestam …

Läs mer

Ny rapport om anställda i civilsamhället

I Almedalen släpptes rapporten ”Anställd i det svenska civilsamhället – engagemang, ansvar och delaktighet”. Rapporten är skriven av forskarna Mats Jutterström, Ola Segnestam Larsson, Stina Zetterström och Dan Hedlin, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Handelshögskolan i Stockholm, Stockholms universitet och Score. Den är framtagen av IDEA, KFO och Arbetsgivaralliansen med stöd av …

Läs mer

Save the date – LedarskapsArenan 2019!

Den 7 februari är det än en gång dags för LedarskapsArenan – årets stora mötesplats för ledare i civilsamhället. Den här gången med temat ansvar. Vilket ansvar har vi som ledare i civilsamhället för större frågor i samhället? Kan och bör vi ta ansvar för att stärka demokrati, samhällsengagemang och …

Läs mer