Civilsamhällets uppsatsstipendium 2018 till Pearl Mulkerrins

”Ett livskraftigt civilsamhälle och respekt för de mänskliga rättigheterna är en förutsättning för en fungerande demokrati.” Stort grattis till Pearl Mulkerrins som på Frivilligdagen den femte december mottog Civilsamhällets uppsatsstipendium 2018 för sin förtjänstfulla masteruppsats ”Is the Democratic Space Shrinking – Human Rights Implementation in Vietnam? A Case Study of …

Läs mer

Vilka perspektiv har du på Ideell Arenas första 20 år?

Inför Ideell Arenas 20-årsjubileum vill vi skapa en bild av var samarbetet Ideell Arena började och hur resan har sett ut fram till där vi står tillsammans idag. Du som på något sätt varit en del av Ideell Arenas verksamhet under dessa tjugo åren får mer än gärna dela med …

Läs mer

Svenska Turistföreningen och Röda Korset prisas på Ideellt forum

Den 21 november hölls Ideellt Forum för 17 året i rad, en mycket välbesökt mötesplats med Ideell Arena, PwC och Swedbank som värdar. Tillsammans diskuterade vi aktuella frågor inom den ideella sektorn och dagen är en mötesplats för forskare, praktiker och företrädare inom sektorn att träffas och utbyta erfarenheter. Temat …

Läs mer

Ny satsning för att stärka och utveckla styrelser i ideella organisationer

Nu inleds ett nytt forskarlett utvecklingsprojekt för att stärka styrelser i ideella organisationer. Syftet är att undersöka styrelsens roll och ansvar för förnyelsearbete och innovation i organisationen. Projektet har arbetats fram tillsammans med ett flertal av Ideell Arenas partnerorganisationer och innebär en rejäl satsning på ny kunskap om att leda och …

Läs mer

Ideellt Forum – en plats för lärande och reflektion om sektorns utmaningar

Den 21 november är det dags för den 17e upplagan av Ideellt Forum, en mötesplats för forskare, praktiker och företrädare från sektorn att träffas och utbyta erfarenheter kring juridik, redovisning, kommunikation och andra aktuella ämnen. Civilsamhället är i ständig förändring såväl som en ständig förändrare av samhället och det är …

Läs mer

Välkomna MÄN som ny partner i Ideell Arena

I början av hösten godkände Ideell Arenas styrgrupp organisationen MÄN som ny partner i Ideell Arena. Med MÄN består partnerskapet nu av hela nittio organisationer från ideell sektor. Anna Lindqvist, verksamhetschef på MÄN, säger såhär om vilka vinster de ser med att vara en del av partnerskapet: Vi på MÄN …

Läs mer

Erfarenhetsutbyte med CO3 från Nordirland

För andra året i rad besöker en grupp ledare från CO3, Nordirlands motsvarighet till Ideell Arena, Sverige för erfarenhetsutbyte och nätverkande. Under tre dagar träffar de såväl forskare som ett flertal företrädare för en rad olika organisationer ur det svenska civilsamhället, till exempel KFUM Central, Cancerfonden och Sensus. –  These …

Läs mer

Reflektion efter strategiforum om anställda i civilsamhället

Ett 30-tal personer deltog den 21 september i Ideell Arenas strategiforum om hur det är att vara anställd i civilsamhället. Samtalet utgick ifrån rapporten ”Anställd i det svenska civilsamhället – engagemang, ansvar och delaktighet” och morgonen inleddes med en presentation av två av rapportförfattarna, forskarna Mats Jutterström och Ola Segnestam …

Läs mer