Val av ny styrgrupp 2019 -2020

På partnerskapsmötet, den 24 april, valdes en styrgrupp för verksamhetsåret 2019-2020 I enlighet med nomineringskommitténs förslag beslutade partnerskapsmötet Att till Ideell Arenas ordförande, tillika styrgruppens ordförande på ett år välja: Inger Ashing, Rädda Barnen (omval) I enlighet med nomineringskommitténs förslag beslutade partnerskapsmötet Att på två år välja: Susanna Alexius, SCORE (nominerad …

Läs mer

Nya poddavsnitt inför 20-årskalaset

Inför kalaset den 24 april har Ideell Arena samtalat med Stefan Bergh och Stefan Einarsson. Båda ser tillbaka på Ideell Arenas utveckling utifrån olika perspektiv. Lyssna Stefan Bergh och reflektera på hur Ideell Arena påverkat din egen utveckling som ledare och chef. I samtalet med Stefan Einarsson resonerar vi om …

Läs mer

Utlysning av stipendium för deltagande i Fenixprogrammet

Ideell Arena eftersträvar en mångfald bland deltagare och en bredd av perspektiv. På Fenixprogrammet är detta en förutsättning för att möjliggöra dynamiska samtal och utveckling och för att främja ett spänstigt utbyte. För tredje året i rad utlyser Ideell Arena ett Fenixstipendium för att möjliggöra deltagande för en representant från …

Läs mer

Nu är det dags att söka Civilsamhällets uppsatsstipendium!

Du som har skrivit en uppsats om civilsamhällesfrågor under hösten 2018 eller våren 2019 har chans att belönas med 10 000 kronor för ditt arbete. Forum, Ideell Arena och Famna delar ut stipendiet för att bidra till intresse och kunskap om det civila samhällets betydelse för samhällsutvecklingen. Ansök senast den …

Läs mer

Datum för kommande Fenixprogram

Datumen för kommande Fenixprogram 2019/2020 är planerade. Du som är intresserad boka in datumen redan nu. Anmälan öppnar i början av april. Fenixprogrammet omfattar 15 dagar och genomförs i internatform mellan september 2019 till maj 2020 under fyra avsnitt. Programmets internatform innebär att du som deltagare deltar i föreläsningar och …

Läs mer

Ideell Arena drivs nu av över 90 partners

På årets sista styrgruppsmöte godkändes hela tre nya partneransökningar till Ideell Arena. Samarbetet drivs nu av över nittio organisationer från olika delar av civilsamhället. Varmt välkomna Studiefrämjandet, Riksteatern och Röda Korsets Ungdomsförbund som nya partners. – Studiefrämjandet står liksom stora delar av den övriga ideella sektorn inför många utmaningar i den allt …

Läs mer

Civilsamhällets uppsatsstipendium 2018 till Pearl Mulkerrins

”Ett livskraftigt civilsamhälle och respekt för de mänskliga rättigheterna är en förutsättning för en fungerande demokrati.” Stort grattis till Pearl Mulkerrins som på Frivilligdagen den femte december mottog Civilsamhällets uppsatsstipendium 2018 för sin förtjänstfulla masteruppsats ”Is the Democratic Space Shrinking – Human Rights Implementation in Vietnam? A Case Study of …

Läs mer

Vilka perspektiv har du på Ideell Arenas första 20 år?

Inför Ideell Arenas 20-årsjubileum vill vi skapa en bild av var samarbetet Ideell Arena började och hur resan har sett ut fram till där vi står tillsammans idag. Du som på något sätt varit en del av Ideell Arenas verksamhet under dessa tjugo åren får mer än gärna dela med …

Läs mer

Svenska Turistföreningen och Röda Korset prisas på Ideellt forum

Den 21 november hölls Ideellt Forum för 17 året i rad, en mycket välbesökt mötesplats med Ideell Arena, PwC och Swedbank som värdar. Tillsammans diskuterade vi aktuella frågor inom den ideella sektorn och dagen är en mötesplats för forskare, praktiker och företrädare inom sektorn att träffas och utbyta erfarenheter. Temat …

Läs mer

Ny satsning för att stärka och utveckla styrelser i ideella organisationer

Nu inleds ett nytt forskarlett utvecklingsprojekt för att stärka styrelser i ideella organisationer. Syftet är att undersöka styrelsens roll och ansvar för förnyelsearbete och innovation i organisationen. Projektet har arbetats fram tillsammans med ett flertal av Ideell Arenas partnerorganisationer och innebär en rejäl satsning på ny kunskap om att leda och …

Läs mer