Ideell Arena växer

Ideell Arena välkomnar fyra nya partnerorganisationer: Forum – Idéburna organisationer med social inriktning, Tollare folkhögskola, Svenska sällskapet för nykterhet och folkuppfostran (SSNF), och Sveriges hembygdsförbund är nu en del av Ideell Arenas nätverk. Farida al-Abani, generalsekreterare på SSNF kommenterar föreningens beslut att ansöka om partnerskap i Ideell Arena: -Vi må …

Läs mer

Datum för Fenix 21/22 är spikade

Datumen för kommande Fenixprogram 2021/2022 är planerade. Du som är intresserad boka in datumen redan nu. Anmälan öppnar i slutet av april. Fenixprogrammet omfattar 17 dagar och är ett program som under kommande omgång kommer att genomföras både fysiskt med internat och digitalt. Programmet pågår mellan september 2021 och maj …

Läs mer

Forskningsmedel för studier om civila samhället

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, utlyser medel för forskning om civila samhället. Syftet är att öka kunskapen om det civila samhället i Sverige, dess utveckling, organisering och interaktion med samhället i övrigt. Det är en fördel om forskningsprojekten delfinansieras av, eller samverkar med, civilsamhällets organisationer eller offentliga aktörer. Läs …

Läs mer

Civilsamhällets roll i den segregerade staden

I Delmos artikelserie Segregation och covid-19 har Apostolis Papakostas och Lisa Kings vid Södertörns högskola nyligen publicerat artikeln Coronapandemin och det ömsesidiga beroendet – Reflektioner över civilsamhällets roll i den segregerade staden. Forskarna skriver om hur coronakrisen kan användas för att synliggöra en samhällsutveckling där kollektiva lösningar har uppluckrats och …

Läs mer

Ny forskning om corona och ideella sektorn publicerad

Socialmedicinsk tidskrifts senaste nummer behandlar temat Corona och det civila samhället. Temanumret innehåller 9 texter, som alla presenterar nytt empiriskt material som samlats in under det första halvåret av pandemin. De fokuserar på de samhälleliga aspekterna av pandemin, och visar på en bredd av företeelser inom sektorn som svar på …

Läs mer

Nya programledare Fenixprogrammet

Inför nästa start av Fenixprogrammet, hösten 2021, tar nya ledare över ansvaret för programmet: Ideell Arena hälsar My Malmeström Sobelius och David Falk välkomna som programledare. My Malmeström Sobelius är vice förbundsordförande för RFSU och redaktör för tidskriften Kurage. Där vill hon bidra till ett livligare och djupare samtal om …

Läs mer

Hur jämlik är folkbildningen?

Att folkbildningen ska överbrygga utbildningsklyftor och på olika sätt bemäktiga individer ses kanske som en självklarhet. Men har folkbildningen verkligen en sådan jämlikhetsskapande betydelse i praktiken? Nyligen skrev Kenneth Abrahamsson, docent i pedagogik och adjungerad professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, i tidskriften Kurage om frågan. Läs artikeln i …

Läs mer

Förbeställ ”Den ideella sektorn – i ett omförhandlat samhällskontrakt”

Under LedarskapsArenan i början av februari presenterade forskare vid Stockholm Center for Civil Society Studies, Handelshögskolan, delar av resultaten från deras kommande antologi Den ideella sektorn – i ett omförhandlat samhällskontrakt. Boken är en kraftigt omarbetad upplaga av Den ideella sektorn som kom för 20 år sedan och fick stort …

Läs mer

Civilsamhällets uppsatsstipendium 2020 går till…

Under LedarskapsArenan 2021 den fjärde februari delades Civilsamhällets uppsatsstipendium för 2020 ut, till Elinn Leo Sandberg för hennes masteruppsats Instrumentell paradox i kyrklig praktik: Stödets logik och dramaturgi vid Lunds universitet. Elinn utforskar i sin studie föreställningar och förväntningar på brukare som söker ekonomiskt stöd från Svenska kyrkan – i syfte att …

Läs mer