Ideell Arena har en ny medarbetare

Karin Forsberg är nyanställd administratör på Ideell Arena. Karin kommer senast från barnrättsorganisationen Unga Örnar, och innan det jobbade hon inom funktionshindersrörelsen och området psykisk ohälsa. Karin har tidigare framför allt jobbat som projektledare och främst med frågor kring ungas inflytande och delaktighet, äldres psykiska hälsa och antidiskriminering. I det …

Läs mer

Boksläpp: Kampen om kunskap – akademi och praktik

Forskarna Axel Brechensbauer, Maria Grafström, Anna Jonsson och Mikael Klintman släpper en antologi om samverkan mellan forskning och praktik. Antologin är både ett resultat och en förlängning av ett forskningsprojekt om kunskapsproduktion i samverkan mellan akademi och praktik. Som ett övergripande resultat av olika studier på Ideell Arena, NSV, Tillitsdelegationen …

Läs mer

Ny partner till Ideell Arena – Bidragsstiftelsen, DHR

Ideell Arena är glada att ha Bidragsstiftelsen, DHR som ny partner.

”Bidragsstiftelsen delar ut bidrag till personer med nedsatt rörelseförmåga. Det kan handla om pengar till utbildning, en resa, något hjälpmedel, ett specialanpassat sportredskap eller något annat som samhället inte står för.”

Ny partner – Barnombudet i Uppsala Län

Ideell Arena är glada att ha Barnombudet i Uppsala som ny partner. ”Vi ser flera fördelar med att vara en del av Ideell arena. Dels några rent konkreta i form av nätverk för såväl ordförande, verksamhetschef och kommunikatör, som vi ser som kunskapshöjande och utbyten av erfarenheter. Dels att kunna …

Läs mer

Save the date: LedarskapsArenan 30-31 jan 2020

Välkommen på årets mötesplats för ledare i civilsamhället! 2020 har LedarskapsArenan temat identitet. Denna gång möts vi under 24 timmar – vilket ger oss möjlighet till ett längre och fördjupat samtal om de stora samhällsfrågorna såväl som de viktiga informella erfarenhetsutbytena. Tiden är torsdag 30 januari till fredag 31 januari (lunch …

Läs mer

Fenixstipendiet går till Vetenskap & Allmänhet

Ideell Arena delar ut årets Fenixstipendium till Cissi Billgren Askwall, Generalsekreterare på Vetenskap & Allmänhet För att möjliggöra en strategisk ledarutveckling behövs en mångfald av perspektiv. Vetenskap och Allmänhets uppdrag är att främja dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare. Vidare har de en särart i att vara en meta organisation, …

Läs mer

Forskartjänst hos Rädda Barnen

Riksbankens Jubileumsfond har nu utlyst en forskartjänst om idéburen välfärdsproduktion hos Rädda Barnen. Det är omställningen av organisationen till att arbeta med idéburen välfärd som är i fokus. Att ikläda sig en roll som välfärdsproducent ställer organisationen inför en mängd nya utmaningar. Det finns ett tydligt behov av att bygga upp …

Läs mer