RSS

Varför partnerskap?

Partnerskap i IDEELL ARENA

Vi tror att förutsättningarna för att leda ideella organisationer på ett antal områden skiljer sig från att leda verksamheter i offentlig sektor och i näringslivet. De olika samhällssektorerna kan lära av varandra och det sker mycket spännande i gränslanden mellan de tre sektorerna. Men det behövs också mötesplatser där vi själva får samtala om och jobba med frågor som rör vår egen särart, en särart som skapar särskilda utmaningar för ledarskap och organisationsutveckling. Vi tar fasta på dessa behov i våra verksamheter för att det vi gör ska vara så relevant som möjligt för just de ideella organisationernas strategiska utmaningar.

Ledarskapsprogram, nätverk, konferenser och seminarier är alla utformade för att de ska ligga så nära deltagarnas behov och önskningar som möjligt. I allt vi gör eftersträvar vi en nära dialog med den aktuella målgruppen, oavsett om det är högsta ledningen i allmänhet eller särskilda funktioner som generalsekreterare, förbundsordförande, ekonomichefer, HR-ansvariga eller regionchefer.

Vi har ett brett kontaktnät med forskare på universitet och högskolor som är intresserade av den ideella sektorns specifika förutsättningar. Vi tror att forskningen kan bidra både till vår egen utveckling men också till att skapa en större förståelse för våra organisationers unika bidrag till och betydelse för samhällsutvecklingen.

IDEELL ARENA erbjuder en på många sätt unik mötesplats för ledningspersoner i den ideella sektorns organisationer, där du kan bygga nya, viktiga nätverk, ta del av den absoluta forskningsfronten och få stöd i det egna utvecklingsarbetet på hemmaplan.

Formen är ibland lite oväntad och utmanande, en kreativ plats där passionen utvecklar.

Läs mer om IDEELL ARENA:s samarbetsavtal här

Om IDEELL ARENA – fem röster om passionen som utvecklar – här

Läs mer om IDEELL ARENA:s nätverk här

Läs mer om partnerskap i IDEELL ARENA här

Vi kommer gärna till dig som ledare eller till ett ledningsgruppsmöte för ett samtal om de möjligheter som partnerskapet innebär för din organisation.

Hör gärna av dig till
Verksamhetschef Fredrik Kron, fredrik.kron@ideellarena, 0702-6811 69 eller
Verksamhetsutvecklare Ulrika Erksell, ulrika.erksell@ideellarena.se, 073-939 58 65