KontaktUppdragSå styrs Ideell ArenaProjekt

Kontakta oss

Besöks- och leveransadress

Ideell Arena
c/o RFSU
Rosenlundsgatan 9
118 53 Stockholm

Postadress

Ideell Arena
c/o RFSU
Box 4331
102 67 Stockholm

Fakturaadress

Faktura skickas alltid digitalt till:
inbox.lev.842681@arkivplats.se

Fakturaadress som alltid ska stå på fakturan:

Ideell Arena
c/o RFSU
Rosenlundsgatan 9
118 53 Stockholm

Ideell Arena är ett samarbete mellan idéburna organisationer som startades av forskare och ledare från olika ideella organisationer 1998. Idag driver ett hundratal organisationer Ideell Arena och all verksamhet bygger på erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande. En viktig utgångspunkt i allt arbete är att det bygger på ett gemensamt ansvarstagande hos partnerorganisationerna för det utvecklingsarbete som sker. Sedan 2018 drivs Ideell Arena som en ideell förening.

Fokus för verksamheten är att utveckla ledning och styrning i den ideella sektorn. Det gör vi genom nyskapande ledarprogram, kreativa mötesplatser, nätverk och främjande av forskning.

Ett ständigt sökande efter ny kunskap

Forskning om ideella organisationer och dess ledning och styrning kan bidra till förståelsen av den egna verksamheten och omvärlden. Den kan också innebära ett ifrågasättande av ideella organisationers tankesätt och handlingar.

Genom vår verksamhet erbjuder vi unika mötesplatser för ledningspersoner i den ideella sektorns organisationer, att ta del av forskningsfronten och få stöd i det egna utvecklingsarbetet på hemmaplan. Vi vill att våra mötesplatser ska vara forum där ideell sektor träffas för att återkommande diskutera gemensamma strategier som formar framtidens civilsamhälle.

Att hitta strategier för sitt strategiska ledarskap handlar lika mycket om att ha koll på omvärlden och det som påverkar förutsättningarna för ledarskapet som att förstå hur modeller och teorier fungerar i verkligheten. Därför utgår en central del av våra mötesplatser från den kompetens och kunskap som finns hos våra partnerorganisationer.

Våra utgångspunkter

  • En stark och levande ideell sektor bidrar till ett öppet och demokratiskt samhälle.
  • För att leda och styra en stark och levande ideell sektor behövs ständig utveckling och användning av ny kunskap.
  • Ideell Arena möjliggör utveckling, spridning och användning av kunskap genom partnerskap och samarbete.
  • Ideell Arena ska bedrivas och finansieras på ett sådant sätt att dess oberoende icke kan ifrågasättas.

Våra syften

Samarbetet i Ideell Arena har till syfte att:

  • Initiera och utveckla högkvalitativa utvecklingsprogram för ledande förtroendevalda och tjänstemän inom den ideella sektorn för att stärka dess ledning och styrning
  • Främja kunskapsutveckling kring den ideella sektorn och dess ledarskap genom att initiera forsknings- och utvecklingsprojekt och verka för ett ökat samarbete mellan forskare, universitet, högskolor, folkbildning och de ideella organisationerna;
  • Utgöra en mötesplats för erfarenhetsutbyte mellan ledande förtroendevalda och tjänstemän inom ideell sektor.

Ideell Arena drivs som en ideell förening där partnerskapsmötet är högst beslutande organ. Här bestäms den övergripande verksamhetsinriktning och ekonomiska planen för samarbetet. Mötet hålls en gång om året i april. Varje partnerorganisation har en röst på mötet. På varje partnerskapsmöte utses en styrgrupp med syfte att gentemot samarbetspartners ansvara för Ideell Arenas verksamhet bedrivs i enlighet med samarbetets stadgar och partnerskapsmötets beslut.

Du hittar Ideell Arenas stadgar och innevarande års strategiska agenda nedan.

Kunskapen om hur man ska finna och omsätta för organisationer relevant forskning kring frågor som strategi, ledning och organisation är oftast inte utvecklad, och exempel på att organisationer omsätter forskning i praktisk handling är därför relativt sällsynt. Läs mer om Ideell Arenas projekt nedan.

Pågående projekt

Från administration till ideologi?

I syfte att utveckla kunskapen om det strategiska ledarskapet av anställda i den ideella sektorn genomför en grupp aktörer i civilsamhället och Marie Cederschiöld högskola ett forskningsprojekt, kallat ”Från administration till ideologi? Forskning om strategiskt ledarskap av anställda i ideella organisationer i Sverige.” Läs mer om projektet här.

Urval av tidigare projekt

Data, delaktighet och demokrati

Undersökningsguiden ”Data, delaktighet och demokrati” är baserad på möten och workshops med ”undersökningsgurus”, som bland annat består av förbundsordföranden, generalsekreterare, sakkunniga, utvecklingschefer, marknadschefer och strateger. Se ett seminarum där undersökningsguiden presenterades här.

Det svenska civilsamhället – en introduktion

Under vintern 2021 genomfördes projektet att publicera en uppdaterad version av boken “Det svenska civilsamhället – en introduktion” på uppdrag av Ideell Arena. Ursprungligen publicerad 2010 på uppdrag av Forum – idéburna organisationer med social inriktning, fungerade boken som en introduktion till det svenska civilsamhället. Genom samarbete med Ideell Arena uppdaterades och kompletterades boken med ett nytt kapitel av författare från Ersta Sköndal Bräcke högskola och Handelshögskolan i Stockholm.
Läs mer här.

Styrelsens ansvar och roll för ett hållbart innovations- och förnyelsearbete i ideell sektor

År 2018 till 2020 studerade Truls Neubeck, tidigare verksamhetschef på Ideell Arena, och Markus Kallifatides, Handelshögskolan i Stockholm hur styrelsearbetet i ideell sektor antar olika roller av kontroll, möjliggörande och navigerande när det kommer till frågor om förnyelse och innovation.

Projektet Styrelsens ansvar och roll för ett hållbart innovations- och förnyelsearbete i ideell sektor arbetades fram i samverkan med Ideell Arena och genomfördes vid Stockholm School of Economics Institute for Research, SIR. Det centrala innehållet bestod av ett interaktivt utvecklingsarbete i medverkande styrelser, en litteraturstudie och en empirisk studie. Läs mer här.

 

Vi som arbetar på Ideell Arena

Erik Sjöstrand

Verksamhetschef

Karin Forsberg

Administratör

Rebecca Vinthagen

Verksamhetsutvecklare mötesplatser

David Gustafsson

Verksamhetsutvecklare nätverk och utvecklingsprogram

Ekim Çağlar

Vik. kommunikatör och processledare Nätverket för strategisk kommunikation

My Malmeströn Sobelius

Medarbetare

Alf Westelius

Processledare nätverket för strategisk IT och digitalisering

Anna Magnusson

Processledare Engagemangsnätverket och Juristnätverket

Fredrik Kron

Processledare nätverket för strategisk verksamhetsutveckling

Johan Welander

Processledare för HR-nätverket och MLC-nätverket

Katarina Gustafsson

Processledare GS-nätverk och Kommunikationschefer

Susanna Alexius

Programledare Fenix

Peter Moilanen

Processledare Opinionsbildarnätverket

Erik Albenius

Processledare Nätverket för strategisk ekonomistyrning.