Bli partner

Vi tror att förutsättningarna för att leda ideella organisationer på ett antal områden skiljer sig från att leda verksamheter i offentlig sektor och i näringslivet. De olika samhällssektorerna kan lära av varandra och det sker mycket spännande i gränslanden mellan de tre sektorerna. Det behövs också mötesplatser där vi själva får samtala om och jobba med frågor som rör vår egen särart, en särart som skapar särskilda utmaningar för ledarskap och organisationsutveckling. Vi tar fasta på dessa behov i våra verksamheter för att det vi gör ska vara så relevant som möjligt för just de ideella organisationernas strategiska utmaningar.

Våra utvecklingsprogram, nätverk och mötesplatser är alla utformade för att de ska ligga så nära deltagarnas behov och önskningar som möjligt. I allt vi gör eftersträvar vi en nära dialog med den aktuella målgruppen, oavsett om det är högsta ledningen i allmänhet eller särskilda funktioner som generalsekreterare, förbundsordförande, ekonomichefer, HR-ansvariga eller regionchefer.

Vi har ett brett kontaktnät med forskare på universitet och högskolor som är intresserade av den ideella sektorns specifika förutsättningar. Vi tror att forskningen kan bidra både till vår egen utveckling men också till att skapa en större förståelse för våra organisationers unika bidrag till och betydelse för samhällsutvecklingen.

IDEELL ARENA erbjuder en på många sätt unik mötesplats för ledningspersoner i den ideella sektorns organisationer, där du kan bygga nya, viktiga nätverk, ta del av den absoluta forskningsfronten och få stöd i det egna utvecklingsarbetet på hemmaplan.

Formen är ibland lite oväntad och utmanande, en kreativ plats där passionen utvecklar.

Vill du veta mer?

Vad innebär det att bli partner?

Läs mer om partnerskapsavgiften

Ideell Arenas stadgar

Kontakt

Vi kommer gärna till dig eller ett ledningsgruppsmöte för ett samtal om de möjligheter som partnerskapet innebär för din organisation.

Hör av dig till Karin Forsberg, karin.forsberg@ideellarena.se, 070-338 26 26.