Avgift

Avgiftsmodellen bygger på 2 delar.

  1. Det första året en partner väljer att gå med betalas en engångsavgift på 15 000 kr.
  2. Till grund för insatsen år 2 betalas en avgift som baseras på omsättningen i föregående års redovisning, i en ökande skala enligt tabellen nedan.

Basbelopp 2018: 45 500 kr

Avgift 2018

Omsättning 0-3 miljoner: 6 825 kr (15 % av basbeloppet)

Omsättning 3-10 miljoner: 11 375 kr (25 % av basbeloppet)

Omsättning 10-30 miljoner: 18 200 kr (40 % av basbeloppet)

Omsättning 30-50 miljoner: 22 750 kr (50 % av basbeloppet)

Omsättning 50-100 miljoner: 27 300 kr (60 % av basbeloppet)

Omsättning 100-200 miljoner: 31 850 kr (70 % av basbeloppet)

Omsättning 200-500 miljoner: 43 225 kr (95 % av basbeloppet)

Omsättning 500- miljoner: 54 600 kr (120 % av basbeloppet)