Avgift

Avgiftsmodellen bygger på 2 delar.

  1. Det första året en partner väljer att gå med betalas en engångsavgift på 15 000 kr.
  2. Till grund för insatsen år 2 betalas en avgift som baseras på omsättningen i föregående års redovisning, i en ökande skala enligt tabellen nedan.

Basbelopp 2017: 44 800 kr