Organisationsform

IDEELL ARENA är vad som juridiskt sett kallas ett enkelt bolag. Det betyder att IDEELL ARENA inte är en juridisk person utan endast ett samarbete mellan ett antal självständiga ideella organisationer där ett samarbetsavtal sluts. Avtalet reglerar samverkans formella delar kring till exempel ansvarsfrågor. I praktiken betyder det att IDEELL ARENA inte kan anställa personal, inte inneha bankkonto, inte teckna firma eller avtal, inte ta emot eller skicka fakturor. Därför har partnerorganisationerna gett i uppdrag åt organisationer i den egna skaran att utföra den typen av arbete åt IDEELL ARENA. Detsamma gäller den fysiska placeringen, där kansliet flyttat runt mellan olika partners för att bättre lära känna dessa, vilket är en spegling av den i samarbetsavtalet uttryckta intentionen att ta ett gemensamt ansvar för verksamheten.

Juridisk bas, placering och administration

Från och med 2006 och tills vidare finns den juridiska basen på Arbetsgivarföreningen KFO. Detsamma gäller den fysiska placeringen, där kansliet flyttat runt mellan olika partners för att bättre lära känna dessa, vilket är en spegling av den i samarbetsavtalet uttryckta intentionen att ta ett gemensamt ansvar för verksamheten. Från och med 2016 finns IDEELL ARENA hos Golfförbundet.

Riksidrottsförbundet bistår IDEELL ARENA med IT-support, server och mejlkonton. Vid större konferenser har t ex Hyresgästföreningen lånat ut datorer och IT-tekniker och de studieförbund som är partners hos oss (Sensus, Bilda, SISU, SV och NBV) har bidragit med processledare, kommentatorer och moderatorer. Synskadades Riksförbund tillhandahåller e-postlistor för våra olika nätverk. Vid de 70 tal nätverksträffar och mötesplatser vi arrangerar varje år lånar partners ut sina lokaler.