IDEELL ARENAs vetenskapliga råd

Vi vill med rådet förstärka och vidareutveckla vårt pionjärarbete att genom nära samarbete med forskare utgöra en ifrågasättande och värdefull brygga mellan samhällsutvecklingen och organisationernas egna utmaningar. Ambitionen är att ett dynamiskt vetenskapligt samtal mellan olika discipliner och tanketraditioner blir en viktig del av mötesformen. I sammansättningen av rådet har vi strävat efter bredd såväl när det gäller disciplin som lärosäte.

Rådet leds av Filip Wijkström, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Civilsamhället i samhällskontraktet

Under 2012 bedrev det vetenskapliga rådet ett intensivt arbete att förfärdiga boken Civilsamhället i samhällskontraktet. En antologi om vad som står på spel.

Se filmen från lanseringsseminariet

Under 2013 genomfördes en seminarserie där IDEELL ARENAs styrgrupp diskuterade flera kapitel i boken tillsammans med artikelförfattarna.