Kontakt

Besöksadress
IOGT-NTO
Gammelgårdsvägen 38, Stora Essingen
Närmsta kollektivtrafik: Tvärbanan hållplats Stora Essingen

Postadress
Ideell Arena
c/o IOGT-NTO
Box 128 25
112 97 Stockholm

Fakturaadress
Faktura skickas alltid digitalt till: inbox.lev.842681@arkivplats.se

Fakturaadress som alltid ska stå på fakturan:

Ideell Arena
c/o IOGT-NTO
Box 128 25
112 97 Stockholm

Twitter: @IDEELLARENA

Facebook: www.facebook.com/ideellarena.se

LinkedIn: www.linkedin.com/company/ideellarena/

Styrgrupp
Styrgruppens kontaktuppgifter hittar du här.

Nomineringskommitté
Nomineringskommitténs kontaktuppgifter hittar du här.


Erik Sjöstrand
Verksamhetschef
073-8431176
Katarina Gustafsson
Program- och nätverksansvarig, biträdande verksamhetschef
070-461 94 53
Karin Forsberg
Administratör
070-338 26 26
Rebecca Vintagen
Verksamhetsutvecklare mötesplatser
070-928 98 51
Torborg Wärn
Mentormatchare Ung Med Makt
Alf Westelius
Processledare nätverket för strategisk IT och digitalisering
Johan Welander
Processledare för HR-nätverket och MLC-nätverket
Anna Magnusson
Processledare Engagemangsnätverket och Juristnätverket
0706-15 02 26
Malena Rembe
Processledare Säkerhetsnätverket
073-626 69 23
Ola Segnestam Larsson
Processledare nätverket för strategisk ekonomistyrning och programledare Abeona
076 893 10 51
David Falk
Programledare Fenix
My Malmeström Sobelius
Programledare Fenix
Mattias Hjelmberg
Processledare Opinionsbildarnätverket
Sofia Karlsson
Processledare nätverket för strategisk kommunikation
Fredrik Kron
Processledare nätverket för strategisk verksamhetsutveckling