Truls Neubeck
Verksamhetschef
0703763614
Katarina Gustafsson
Program- och näverksansvarig
070-461 94 53
Andreas Linderyd
Verksamhetskoordinator/Mötesplatser
070-798 53 87
Karin Forsberg
Administratör
070-338 26 26
Erik Sjöstrand
Programledare Fenix
070-249 20 14
Torborg Wärn
Mentormatchare Ung Med Makt
Alf Westelius
Processledare för IT-nätverket
Erik Wagner
Processledare kommunikatörsnätverket
Johan Welander
Processledare för HR-nätverket och MLC-nätverket
Anna Iwarsson
Processledare för nätverket för verksamhetsutvecklare
076-344 50 60
Helena Conning
Processledare kommunikationschefsnätverket
0706-936674
Jakob Beijer
Processledare ekonomichefsnätverket
073-239 88 00