Truls Neubeck
Verksamhetschef
0703763614
Katarina Gustafsson
Program- och näverksansvarig
070-461 94 53
Andreas Linderyd
Verksamhetskoordinator/Mötesplatser
073–840 34 02
Karin Forsberg
Administratör
070-338 26 26
Erik Sjöstrand
Programledare Fenix
070-249 20 14
Torborg Wärn
Mentormatchare Ung Med Makt
Alf Westelius
Processledare nätverket för strategisk IT och digitalisering
Erik Wagner
Processledare nätverket för strategisk kommunikation
Johan Welander
Processledare för HR-nätverket och MLC-nätverket
Anna Iwarsson
Processledare nätverket för strategisk verksamhetsutveckling
076-344 50 60
Jakob Beijer
Processledare nätverket för strategisk ekonomistyrning
073-239 88 00
Jenny Ögren
Processledare GS-nätverket Lilla kansliet
072-7000499
Anna Magnusson
Processledare Engagemangsnätverket och Juristnätverket
0706-15 02 26
Rebecka Svensén
Processledare nätverket för kommunikationschefer
070-588 61 99