Kontakt

Besöksadress:
Skansbrogatan 7, Skanstull

Postadress:
IDEELL ARENA
c/o Golfförbundet
Box 11016
100 61  Stockholm

För all post och paket

Leverensadress:
IDEELL ARENA
c/o Golfförbundet
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm

För företagspaket och transporter

 

Faktureringsadress:
Arbetsgivarföreningen KFO/IDEELL ARENA
Box 16 355
103 26 Stockholm
E-post: ekonomi@kfo.se
Organisationsnummer: 80 20 01-8555

Twitter: @IDEELLARENA

Facebook: www.facebook.com/ideellarena.se

Truls Neubeck
Verksamhetschef
0703763614
Katarina Gustafsson
Ansvar för program och kommunikation
070-461 94 53
Jenny Risfelt
Verksamhetskoordinator - Nätverk och partners
070-375 04 08
Andreas Linderyd
Verksamhetskoordinator/Mötesplatser
070-798 53 87
Torborg Wärn
Mentormatchare Ung Med Makt
Inger Rosell
Processledare för ekonomichefsnätverket
070-722 84 95
Alf Westelius
Processledare för IT-nätverket
Erik Wagner
Processledare kommunikatörsnätverket
Anna Carlstedt
Programledare Fenix
Louise Lind
Processledare kommunikationschefsnätverket
Johan Welander
Processledare för personalchefsnätverket och MLC nätverket samt programledare FOKUS
Anna Iwarsson
Processledare för nätverket för verksamhetsutvecklare
076-344 50 60
Kristina Ljungros
Processledare engagemang och opinionsbildarnätverket