Kontakt

Besöksadress:
Skansbrogatan 7, Skanstull

Postadress:
IDEELL ARENA
c/o Golfförbundet
Box 11016
100 61  Stockholm

För all post och paket

Leverensadress:
IDEELL ARENA
c/o Golfförbundet
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm

För företagspaket och transporter

 

Faktureringsadress:
Arbetsgivarföreningen KFO/IDEELL ARENA
Box 16 355
103 26 Stockholm
E-post: ekonomi@kfo.se
Organisationsnummer: 80 20 01-8555

Twitter: @IDEELLARENA

Facebook: www.facebook.com/ideellarena.se

Truls Neubeck
Verksamhetschef
0703763614
Katarina Gustafsson
Ansvar för program och kommunikation
070-461 94 53
Jenny Risfelt
Verksamhetskoordinator - Nätverk och partners
070-375 04 08
Andreas Linderyd
Verksamhetskoordinator/Mötesplatser
070-798 53 87
Torborg Wärn
Mentormatchare Ung Med Makt
Inger Rosell
Processledare för ekonomichefsnätverket
070-722 84 95
Alf Westelius
Processledare för IT-nätverket
Erik Wagner
Processledare kommunikatörsnätverket
Anna Carlstedt
Programledare Fenix
Louise Lind
Processledare kommunikationschefsnätverket
Johan Welander
Processledare för personalchefsnätverket och nätverket medarbetarskap, ledarskapoch chefsroll
Peter Olsen
Programledare FOKUS
070-880 58 28
Tommy Nordmark
Processledare nätverket för verksamhetsutvecklare
070-686 82 40
Sofia Modigh
Processledare opinionsbildarnätverket
076 627 67 60
Ulrika Erksell
Programledare Fenix
073 939 58 65