Styrgrupp

På varje partnerskapsmöte, Ideell Arenas årliga beslutsmöte, utses en styrgrupp med syfte att gentemot nätverkets samarbetspartners ansvara för att utvecklingsarbetet, verksamheten och ekonomin drivs på ett sådant sätt att det stämmer överens med samarbetsavtalets intentioner.

Ideell Arenas styrgrupp 2022

Ann-Katrin Persson, ordförande Ideell Arena, Fremia,
ann-katrin.persson@sensus.se

Hans-Göran Elo, vice ordförande Ideell Arena, Arbetsgivaralliansenhansgoran.elo@arbetsgivaralliansen.se

Anna-Kari Modin, Vårdförbundet, anna-kari.modin@vardforbundet.se

Cissi Billgren Askwall, Vetenskap & Allmänhet, cissi@v-a.se

Christine Cars-Ingels, Riksförbundet Hjärt-Lung, christine.cars-ingels@hjart-lung.se

Iman Djelloul, LSU, iman.djelloul@lsu.se

Karin Karlsson, SISU och Riksidrottsförbundetkarin.karlsson@rfsisu.se

Lucas Nilsson, IOGT-NTO, lucas.nilsson@iogt.se

Pia Jönsson Rajgård, STF, pia.jonsson.rajgard@stfturist.se

Sara Hauge, Sverok, sara.hauge@sverok.se

Sergei Muchin, Riksteatern, sergei@muchin.se