Styrgrupp

På varje partnerskapsmöte, Ideell Arenas årliga beslutsmöte, utses en styrgrupp med syfte att gentemot nätverkets samarbetspartners ansvara för att utvecklingsarbetet, verksamheten och ekonomin drivs på ett sådant sätt att det stämmer överens med samarbetsavtalets intentioner.

Ideell Arenas styrgrupp 2021

Ann-Katrin Persson, ordförande Ideell Arena, Sensus Studieförbund,
ann-katrin.persson@sensus.se

Hans-Göran Elo, vice ordförande Ideell Arena, Arbetsgivaralliansenhansgoran.elo@arbetsgivaralliansen.se

Alexandra Hjortswang, Sverok, alexandra.hjortswang@sverok.se

Anna Stenvinkel, ForumCiv, anna.stenvinkel@forumciv.org

Cissi Billgren Askwall, Vetenskap & Allmänhet, cissi@v-a.se

Christine Cars-Ingels, Riksförbundet Hjärt-Lung, christine.cars-ingels@hjart-lung.se

Ewa Holmstedter, We Effect, ewa.holmstedter@weeffect.se

Iman Djelloul, LSU, iman.djelloul@lsu.se

Karin Karlsson, SISU och Riksidrottsförbundetkarin.karlsson@rfsisu.se

Sergei Muchin, Riksteatern, sergei@muchin.se

Åsa Hagelstedt, Djurskyddetasa.hagelstedt@djurskyddet.se