Styrgrupp

På varje partnerskapsmöte, IDEELL ARENA:s årliga beslutsmöte, utses en styrgrupp med syfte att gentemot nätverkets samarbetspartners ansvara för att utvecklingsarbetet, verksamheten och ekonomin drivs på ett sådant sätt att det stämmer överens med samarbetsavtalets intentioner. På partnerskapsmötet preciserar partners uppdraget till den styrgrupp som utsetts i en instruktion.

Styrgruppens instruktion 2017-2018

IDEELL ARENA:s styrgrupp 2017-2018

Lena Ag, Kvinna till Kvinna, lena.ag@kvinnatillkvinna.se

Maria Andersson, RFSU, maria.andersson@rfsu.se

Inger Ashing, ordförande IDEELL ARENA samt ordförande Rädda Barnen, inger.ashing@rb.se

Hans-Göran Elo, Arbetsgivaralliansen/KFO, hansgoran.elo@arbetsgivaralliansen.se

Åsa Hagelstedt, Djurskyddet, asa.hagelstedt@djurskyddet.se

Gunnar Håkansson, Golfförbundet, gunnar.hakansson@golf.se

Amanda Jacksson, Amnesty Sverige, Amanda.jacksson@amnesty.se

Mats Johnsson, Vårdförbundet, mats.johnsson@vardforbundet.se

Suzanne Lundvall, Svenska Gymnastikförbundet, suzanne.lundvall@gih.se

Jimmy Mannung, Naturskyddsföreningen, Jimmy.mannung@naturskyddsforeningen.se

Maria Ros Jernberg, Svenska Turistföreningen, maria.ros.jernberg@stfturist.se

Kjell-Åke Waldner, Sensus Studieförbund, kjell-ake.waldner@sensus.se

Anna Åberg, Hyresgästföreningen, anna.aberg@hyresgastforeningen.se