Styrgrupp

På varje partnerskapsmöte, Ideell Arenas årliga beslutsmöte, utses en styrgrupp med syfte att gentemot nätverkets samarbetspartners ansvara för att utvecklingsarbetet, verksamheten och ekonomin drivs på ett sådant sätt att det stämmer överens med samarbetsavtalets intentioner.

Ideell Arenas styrgrupp 2019-2020

Inger Ashing, ordförande Ideell ArenaInger.Ashing@ideellarena.se

Hans-Göran Elo, Arbetsgivaralliansenhansgoran.elo@arbetsgivaralliansen.se

Alexandra Hjortswang, Sverok, alexandra.hjortswang@sverok.se

Anders Åhlin, Lärarförbundetanders.ahlin@lararforbundet.se

Ewa Holmstedter, We Effect, ewa.holmstedter@weeffect.se

Joachim Lindqvist, Studieförbundet Vuxenskolan, joachim.lindqvist@sv.se

Karin Karlsson, SISU och Riksidrottsförbundetkarin.karlsson@sisuidrottsutbildarna.se

Karin Svedberg, Arbetsgivarföreningen KFOkarin.svedberg@kfo.se

Rosaline Marbinah, LSU, Rosaline.Marbinah@lsu.se

Susanna Alexius, Score, susanna.alexius@score.su.se

Åsa Hagelstedt, Djurskyddetasa.hagelstedt@djurskyddet.se