Styrgrupp

På varje partnerskapsmöte, IDEELL ARENA:s årliga beslutsmöte, utses en styrgrupp med syfte att gentemot nätverkets samarbetspartners ansvara för att utvecklingsarbetet, verksamheten och ekonomin drivs på ett sådant sätt att det stämmer överens med samarbetsavtalets intentioner. På partnerskapsmötet preciserar partners uppdraget till den styrgrupp som utsetts i en instruktion.

Ideell Arenas styrgrupp 2018-2019

Inger Ashing, ordförande Ideell Arena, Inger.Ashing@ideellarena.se

Hans-Göran Elo, Arbetsgivaralliansen/KFO, hansgoran.elo@arbetsgivaralliansen.se

Åsa Hagelstedt, Djurskyddet, asa.hagelstedt@djurskyddet.se

Amanda Jacksson, Amnesty Sverige, Amanda.jacksson@amnesty.se

Jimmy Mannung, Naturskyddsföreningen, Jimmy.mannung@naturskyddsforeningen.se

Anna Åberg, Kvinna till Kvinna, anna.aberg@kvinnatillkvinna.se

Maria Ekelund, Studieförbundet Bilda, maria.ekelund@bilda.nu

Johan Ekroth, Friluftsfrämjandet, johan.ekroth@friluftsframjandet.se

Karin Svedberg, Arbetsgivarföreningen KFO, karin.svedberg@kfo.se

Anders Åhlin, Lärarförbundet, anders.ahlin@lararforbundet.se

Karin Karlsson, SISU och Riksidrottsförbundet, karin.karlsson@sisuidrottsutbildarna.se