Helena Conning

Processledare nätverket för kommunikationschefer

Jag heter Helena Conning, är 43 år och bor med min man och mina tre barn i Stockholm. Jag har arbetat med kommunikation de senaste 20 åren och har min grund i statsvetenskap och ett stort samhällsengagemang. Jag har främst arbetat med kommunikation och opinionsbildning inom hälso- och sjukvården med start på Ersta diakoni där jag bland annat arbetade som kommunikations- och insamlingschef. Efter Ersta diakoni arbetade jag som kommunikationsstrateg på forskningsprogrammet Vinnvård där forskningskommunikation mellan forskare, praktiker, politiker och patienter stod i centrum. Senaste året har jag varit socialpolitisk strateg på fack- och professionsförbundet Fysioterapeuterna och där haft ansvar för förbundets politiska påverkansarbete på nationell nivå. Jag har även ett eget bolag där jag stöttar olika organisationer, myndigheter och företag inom hälso- och sjukvårdsområdet med kommunikationsstrategiska tjänster och projektledning.

Jag drivs av tanken på att forskning behöver komma verksamheter och människor till del och att alla aktörer behöver mötas för att det ska ske. I dessa möten är kommunikationen ett oerhört viktigt verktyg för att kunskap ska kunna överföras, utbytas och överhuvudtaget diskuteras.

Att få vara en del av Ideell Arenas arbete för att stärka ledarskapet i ideell sektor och främja forskning inom civilsamhället känns som att komma hem. De ideella organisationerna är oerhört viktiga och kommer att bli än mer viktiga i vårt samhälle i framtiden.