Jenny Ögren


Processledare GS-nätverket Lilla kansliet

Jag startade mitt frivilligengagemang i freds- och solidaritetsrörelsen på 90-talet. Efter min socionomexamen började jag arbeta i kriminalvården och stötte där på ideellt arbete i form av lekmannaövervakare och samhällstjänstplaceringar. Jag fortsatte med kriminalvårdsfrågor fast inom civilsamhället när jag flyttade till Stockholm 2002 och började jobba på Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS). 2006 värvades jag till Polisen Stockholm för att initiera och ta fram konceptet Polisens volontärer som då var helt nytt i Sverige.

Jag återgick sex år senare till civilsamhället och har här haft tjänster som bland annat verksamhetsledare på Överenskommelsekansliet, föreståndare för Årsta Folkets Hus och verksamhetschef för det sociala företaget Jobbverket. Idag är jag tillbaka inom Polisen Stockholm och arbetar med vidareutveckling av volontärverksamheten, samtidigt som jag bedriver ett eget företag – ”Gränslandet” – där jag erbjuder mina tjänster inom området samverkan mellan olika samhällssektor, främst offentlig – ideell.

Parallellt med min yrkeskarriär har jag alltid haft olika ideella- eller förtroendeuppdrag, till exempel som förbundsordförande för RFS, ledamot i Stockholms läns Bildningsförbund, stödperson inom psykiatrin och god man. Just nu är jag adjungerad ledamot i styrelsen för Stockholms Länsförbund för krisberedskap (SLFK).

Under nätverksträffarna förväntar mig ett aktivt deltagande och att vi skapar styrka hos varandra! Själv kan jag bidra med struktur, engagemang och erfarenhet då jag vet att arbetet som högsta tjänsteperson på ett litet kansli kan bli ganska ensamt med stora frågor att hantera. Välkomna!

Foto: Helena Wahlman