Truls Neubeck

Processledare Ordförandenätverket

Nätverken är en arena för utbyte, reflektion och idéer. I förtroliga samtal skapas utrymme för det nya. Som verksamhetschef på Ideell Arena och affilierad forskare vid The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare är jag intresserad av samspelet mellan forskning och praktik, vilken kunskap som används på vilket sätt samt hur man leder och utvecklar idéer, tankar och rörelser. Frågor om kunskapens makt och resurser är viktiga men även hur viktiga kritiska perspektiv kan förstås och tas tillvara i verksamheten. Med en bakgrund i matematiken har jag de senaste 15 åren arbetat med utveckling och lärande, erfarenheter som även ligger till grund för min avhandling om förutsättningarna för systematiskt kvalitetsarbete i den idéburna sektorn. I nätverken tror jag på mötet och samtalet för att erfarenheter ska kunna brytas mot tanken för att skapa lärande, handling och sin tur nya erfarenheter.