Studenter se hit – Sök Civilsamhällesstipendiet!

Skriver du uppsats om civilsamhällets roll i samhällsutvecklingen och vill få möjlighet att sprida din uppsats till fler? Då ska du söka Civilsamhällesstipendiet. Skicka in motivering och din uppsats senast den 11 juni.

Stipendiet delas ut gemensamt av organisationerna Famna – riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg, Forum – idéburna organisationer med social inriktning och IDEELL ARENA.

Vem kan söka?

Uppsatsen som du kan söka med ska vara på kandidat-, magister- eller masternivå och behandla någon aspekt av civilsamhällets roll i samhällsutvecklingen, samt bidra till ökad kunskap och stimulans inom området. Utlysningen är öppen för samtliga uppsatser som skrivits under ht 2016 och framåt. Uppsatsen bedöms utifrån vetenskaplig kvalitet, samhällsrelevans, originalitet och hur välskriven den är.

Stipendiet omfattar 10 000 sek och du får din uppsats tryckt. Pristagaren erhåller sitt stipendium i samband med internationella frivilligdagen den 5 december. Vi som ger ut stipendiet sprider också den vinnande uppsatsen till vårt stora nätverk inom civilsamhället.

En akademisk jury, fristående från de tre ovanstående organisationerna, utser pristagare och tillkännager hedersomnämnanden.

Vad är civilsamhället?

Med civilsamhället avses: ”En arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen” Här ingår exempelvis ideella organisationer, nätverk, stiftelser och trossamfund.

Ansökan

Välkommen att skicka din uppsats tillsammans med en motivering på hur din uppsats knyter an till kriterierna. Motiveringen bör inte innehålla mer än högst 150 ord. Uppsatsen skickas till uppsats@famna.org senast den 11 juni 2017. Saknas motivering utifrån kriterierna, kommer din uppsats inte att behandlas.

Skrivet av Katarina Gustafsson.