Svenska Klätterförbundet ny partner

Ideell Arena välkomnar Svenska Klätterförbundet som ny partner. Klätterförbundets tillförordnade generalsekreterare Jakob Beijer kommenterar inträdet:

”Klättringens alla former är på stark frammarsch i Sverige. I denna tillväxtfas är det av stor betydelse att Klätterförbundet professionaliserar hela sin organisation så att förbundet kan möta de utmaningar och flaskhalsar som denna tillväxt för med sig. Att ansöka om medlemskap i Ideell Arena är en del av denna professionaliseringsresa. Att kunna ta del av Ideell Arenas alla delar: nätverken, de strategiska utvecklingsprogrammen och kunskapsutvecklingen i samarbete med akademin, kommer att vara till stort stöd för både anställda och förtroendevalda. Förhoppningsvis kan även Klätterförbundet bidra till Ideell Arenas utveckling med sina kunskaper och erfarenheter från idrotts- och friluftsdelen av den idédrivna sektorn.”

Skrivet av Karin Forsberg.