Utlysning av stipendium för deltagande i Fenixprogrammet

Ideell Arena eftersträvar en mångfald bland deltagare och en bredd av perspektiv. På Fenixprogrammet är detta en förutsättning för att möjliggöra dynamiska samtal och utveckling och för att främja ett spänstigt utbyte. För tredje året i rad utlyser Ideell Arena ett Fenixstipendium för att möjliggöra deltagande för en representant från en partnerorganisation som på egen hand inte har ekonomiska förutsättningar.

Vem kan söka?

Stipendiet innebär att en person med ansvar för den strategiska utvecklingen inom en mindre partnerorganisation i Ideell Arena ges möjlighet att gå det strategiska utvecklingsprogrammet Fenix. Med mindre organisation avses en partner som har en årlig redovisad omsättning under 10 miljoner kronor.

Stipendiet är värt ca 70 000 kr och inkluderar programavgift, logi och boende under programmets tre avsnitt samt resa till och från Irland. Övriga kostnader bekostas av organisationen.

Ansökan

För att söka stipendiet vill vi att du skickar in en motivering om högst 150 ord om varför just din organisation ska få möjlighet att delta i Fenixprogrammet. Stipendiaten utses av Ideell Arenas styrgrupp.

I samband med den ordinarie ansökan via hemsidans anmälningsformulär skickar du också motiveringen till katarina.gustafsson@ideellarena.se  Märk mejlet med ”Stipendium Fenixprogrammet”.  Sista dagen för att söka stipendiet är den 24 maj. Läs mer om Fenixprogrammet. http://www.ideellarena.se/ledarskapsprogram/fenixprogrammet/

Frågor om stipendiet och programmet besvaras av Katarina Gustafsson på mejl katarina.gustafsson@ideellarena.se eller 070–4619453.

Skrivet av Caroline Fagerson.