Dags att motionera inför Ideell Arenas partnerskapsmöte 2021

Inför nästa års partnerskapsmöte är alla partnerorganisationer välkomna att skicka in motioner, vilket kan göras fram till 31 december. Missa inte att komma med förslag på hur verksamheten skulle kunna utvecklas! Skicka dina motioner till info@ideellarena.se

Missa inte heller att nominera personer till Ideell Arenas styrgrupp. Val till styrgruppen bereds av Ideell Arenas nomineringskommitté, vars kontaktuppgifter finns här. Nomineringskommittén kommer i början av 2021 att presentera en kravprofil för förslag på ledamöter och informera om vilket datum man senast kan nominera till styrgruppen.

I samband med partnerskapsmötet hålls också ett idéseminarium, den här gången i samarbete med Riksteatern och med temat jämlikhetsarbete i den ideella sektorn. Mötena hålls på eftermiddagen onsdag 21 april. Läs mer här.

Skrivet av Karin Forsberg.