Nomineringskommittén informerar

Nomineringskommitténs välkomnar nu alla partnerorganisationer att nominera personer till 2021 års styrgrupp. Kommittén skickar följande information:

Det har blivit dags att nominera personer till styrgruppen för Ideell Arena som ska väljas vid partnerskapsmötet den 21 april 2021. Vi uppmuntrar er att inkomma med förslag på personer som ni anser vara lämpliga för styrgruppen, detta gäller även för omval. Vi hoppas kunna nominera en styrgrupp som representerar en bredd av partners. Eftersom vi är en nomineringskommitté/valberedning arbetar vi i första hand med de förslag som vi får från partners.

Bilagt (se nedan) finns en kravprofil för ordförande respektive ledamot i styrgruppen, tillsammans med mer information om uppdraget.

Välkomna med era nomineringar med namn, kontaktuppgifter och gärna några korta rader om den föreslagna kandidaten, samt information om huruvida denna är tillfrågad. Skicka nomineringarna per mejl till alexander.clemenson@kfum.se, karin.svedberg@kfo.se eller mattias.hjelmberg@rfsisu.se  senast den 1 mars 2021.

Enligt stadgarna ska styrgruppen bestå av ordförande samt 6, 8 eller 10 ledamöter. Ordförande har mandatperiod om ett år och ledamöter i styrgruppen mandatperiod om två år.

Det är även aktuellt att nominera kandidater till nomineringskommittén. Beskrivning av uppdraget och önskvärd kravprofil framgår även det av bifogat underlag. Nomineringskommittén kan även ta emot nomineringar av ledamöter till nomineringskommittén och dessa läggs då fram obearbetade till partnerskapsmötet.

Vänliga hälsningar

Nomineringskommittén för Ideell Arena
Mattias Hjelmberg, Riksidrottsförbundet mattias.hjelmberg@rfsisu.se
Karin Svedberg, KFO, karin.svedberg@fremia.se
Alexander Clemenson, KFUM, alexander.clemenson@kfum.se

 

Ledamöter Ideell Arenas styrgrupp år 2020

Ordförande
Ann-Katrin Persson, Sensus – står till förfogande för omval

Ledamöter vars mandatperiod går ut 2021
Hans-Göran Elo, Arbetsgivaralliansen – står till förfogande för omval
Karin Karlsson, Riksidrottsförbundet/SISU – står till förfogande för omval
Susanna Alexius, Score – står till förfogande för omval
Anna Stenvinkel, Forum Syd – står till förfogande för omval
Rosaline Marbinah, LSU – avböjer omval

Ledamöter vars mandatperiod går ut 2022
Erik Elmgren, Hyresgästföreningen – har lämnat sin plats i styrgruppen
Christine Cars-Ingels, Riksförbundet Hjärt-Lung
Eva Holmstedter, We Effect
Alexandra Appelby Hjortswang, Sverok
Åsa Hagelstedt, Djurskyddet

 

Skrivet av Karin Forsberg.