Abeona – Ett nytt utvecklingsprogram för styrelser i ideell sektor

Ideell Arena öppnar idag stolt upp dörrarna för det nya utvecklingsprogrammet Abeona.

-Det känns otroligt roligt att kunna erbjuda ett kvalitativt forskningsbaserat program till en av våra centrala målgrupper, styrelserna. Vår förhoppning är att programmets digitala utformning skapar en flexibilitet för målgruppen vad gäller när inhämtningen av kunskap sker och att den flexibiliteten innebär att vi kan nå ut brett till partners och dess styrelser, säger Katarina Gustafsson, verksamhetsutvecklare Ideell Arena.

Abeona är ett forskningsbaserat utvecklingsprogram som främjar strategiskt ledarskap i styrelser. Programmet har lånat sitt namn från en fjärilsart. På samma sätt som en fjärils vingslag i Mexico sägs kunna leda till en orkan i södra Sverige menar vi att en styrelseledamots arbete idag får strategiska konsekvenser för morgondagens civilsamhälle.

Programmet vänder sig till aktiva i en styrelse på nationell nivå samt aktiva i en styrelse som representerar en nationell organisation med regional struktur och är aktiv i den regionala styrelsen.

Programledningen, bestående av Ola Segnestam Larsson, forskare på Ersta Sköndal Bräcke högskola och Katarina Gustafsson, verksamhetsutvecklare Ideell Arena, ser väldigt mycket fram emot att möta styrelseledamöter/ordföranden i höst. Skicka din intresseanmälan senast 18 juni. Mer information nedan.

Skrivet av Karin Forsberg.