ABF blir ny partner

Med ABF som partner i IDEELL ARENA är vi nu 80 organisationer som gemensamt tar ansvar för utvecklingen av det strategiska ledarskapet i ideell sektor. Varmt välkomna!

Stefan Svensson är Tf. förbundssekreterare i ABF och beskriver partnerskapet i IDEELL ARENA med dessa ord:

”Arbetarnas Bildningsförbund arbetar med göra en annan värld möjlig genom att motverka klassamhället och stärka folkrörelserna. Vi vet att folkbildning är en så stark kraft att den kan förändra världen, såväl i det lilla som i det stora. Utbildning kring ledarskap i idéburna och idébärande organisationer är en viktig del av vårt uppdrag som en pedagogisk utvecklingsresurs för våra medlems- och samarbetsorganisationer. Vi ser fram emot att utbyta erfarenheter och utveckla ny kunskap tillsammans med andra ideella organisationer genom samarbetet i IDEELL ARENA.”

Lär om ABF på deras hemsida

Skrivet av Katarina Gustafsson.