Anmäl ditt intresse till nätverket för ekonomistyrning

Ideell Arenas nätverk för strategisk ekonomistyrning vänder sig till dig som är ekonomichef, controller, administrativ chef, eller högste chef i en organisation utan ekonomichef. Nätverket diskuterar och problematiserar de strategiska utmaningarna kring ekonomi och redovisning. Nu har du möjlighet att ta plats i nätverket!

Mer än 50 gånger om året med ca 300 aktiva deltagare bidrar Ideell Arena och nätverken till att synliggöra och sprida kunskap, samt stödja kunskapsutvecklingen i partnerorganisationerna. Nätverket för ekonomistyrning startar upp med vårens första träff den 2 april kl 13.00-16.00.

Deltagarna i nätverket turas om att stå värd för träffarna, vilket gör att du som deltagarna ska vara beredd på att ta emot gruppen på ditt kontor någon gång under året. Du bör även vara beredd på att dela med dig av era strategiska vägval, planer och utmaningar. För att samtalet ska berika i så hög utsträckning som möjligt är det viktigt att alla deltagare prioriterar deltagande på träffarna.

Nätverket leds av Jakob Beijer, tf generalsekreterare på klätterförbundet med lång erfarenhet från ideell sektor.

Hör av dig till katarina.gustafsson@ideellarena.se  om du är intresserad av att gå med i nätverket eller få mer information.

Mer info om nätverket finns också här.

Skrivet av Karin Forsberg.