Ann-Katrin Persson omvald till Ideell Arenas ordförande

Tack för förnyat förtroende!

På partnerskapsmötet i april fick undertecknad förnyat förtroende som ordförande i Ideell Arenas styrgrupp. Jag vill tacka partnerskapet för det. I mina ögon är Ideell Arena ett unikt och hållbart partnerskap som fyller en vital funktion i civilsamhället. För att fortsätta vara det behövs ständig reflektion och orientering. I mitten på juni samlas styrgruppen ett dygn kring frågor om identitet och aktivitet.  Vad behöver göras och hur ska det gå till? Vilka frågor ligger i tiden och vilka ser vi skymta? Vad gör vi utifrån omvärldsanalys och utifrån vår idé?  Med oss har vi medskick från gruppdiskussioner på partnerskapsmötet, vår historia, vårt nuläge och olika spaningar.

Jag ser fram emot ett år fyllt av möten med människor, forskningsresultat och perspektivbrytning kring ledarskapsfrågor.

Ann-Katrin Persson

 

Den 21:e april genomfördes Ideell Arenas årliga partnerskapsmöte på Tollare folkhögskola. Mötet fastställde kommande års verksamhetsinriktning och ekonomisk plan som innebär att vi fortsätter arbetet för att Ideell Arena ska vara ett starkt samarbete där förtroendevalda och ledande tjänstepersoner från partnerorganisationerna deltar, bidrar och utvecklas i samverkan med akademi.

Fyra nya personer tog också plats i Ideell Arenas styrgrupp. Dessa är Anna-Kari Modin (kommunikationschef Vårdförbundet), Lucas Nilsson (förbundsordförande IOGT-NTO), Pia Jönsson Rajgård (förbundsordförande STF) och Sara Hauge (generalsekreterare Sverok). Hela styrgruppen hittar du här.

I samband med partnerskapsmötet hölls också vårt årliga Idéseminarium, detta år med fokus på civilsamhällets roll för demokratin och hur den ideella sektorn genom sina egna strukturer kan stärka demokratin. Seminariet, där bland andra professorn i statsvetenskap Sofia Näsström vid Uppsala universitet medverkade, dokumenterades som en podd. Denna hittar du här.

Skrivet av Karin Forsberg.