Ansök om att bli mentor i vårt ledarskapsprogram Ung Med Makt

Ung Med Makt är ett ledarskapsprogam som vänder sig till unga ledare i ideella organisationer, företrädelsevis ordförande och generalsekreterare/förbundssekreterare. Programmet ger deltagarna verktyg att utveckla sin ledarroll, nätverk av andra ledare och kunskap om ideella sektorn. Var och en av deltagarna får också en personlig mentor. Ett nytt program startar i mars 2016 och avslutas i december samma år. Vi söker fler mentorer till programmet.

Som mentor får du dela med dig av din erfarenhet och vara bollplank till en yngre ledare. Du får ta del av en annan persons utveckling och samtidigt tid till egen reflektion. Under programtiden ska du kunna avsätta tid för träffar med adepten cirka en gång per månad. Du kommer bjudas in till en avstämning tillsammans med övriga mentorer efter halva programtiden samt till den sista träffen.

Mentor och adept matchas ihop efter behov och önskad profil. Är du intresserad av att vara mentor i Ung Med Makt kontakta Torborg Wärn, IDEELL ARENA, torborg.warn@gmail.com och beskriv kort vem du är, varför du vill vara mentor och vilka erfarenheter du kan dela med dig av till en adpet.

Du som redan är eller har varit mentor i Ung Med Makt finns med i vår mentorbank och vi vill gärna ha dig kvar. Vill du ha nytt uppdrag som mentor räcker det med att du meddelar Torborg detta.

Ung Med Makt arrangeras i samverkan med LSU- Sveriges Ungdomsorganisationer och PwC

Anmäl intresse

Är du intresserad av att bli mentor i Ung Med Makt kontakta Torborg Wärn, IDEELL ARENA torborg.warn@gmail.com.

Lyssna på Christine Eriksson, tidigare mentor, om hennes tankar kring mentorskapet. Klippet är 1.04 minuter.

Skrivet av Katarina Gustafsson.