Är din organisation intresserad av att få en fråga ordentligt genomlyst?

Är din organisation intresserad av att få en fråga ordentligt genomlyst av studenter på Handelshögskolan och samtidigt skapa förutsättningar för studenter att få en inblick i den ideella sektorn? Då ska du höra av dig till Handelshögskolan Stockholm, som under hösten i projektet Live vill ge sina studenter på Bachelor-programmet en möjlighet att skriva uppsats eller genomföra ett projekt i en ideell organisation. Kontaktuppgifter finns i bifogad pdf.

Läs mer om upplägget i bifogad pdf

 

Skrivet av Katarina Gustafsson.