Årets Fenixstipendium delas ut till Gunilla Oltner, Barnombudet i Uppsala

Fenixstipendiet delas i år ut till Gunilla Oltner, ordförande för Barnombudet i Uppsala. BOiU är en organisation som arbetar för att barn och unga ska ha kunskaper om sina rättigheter och att vuxna ska våga och vilja ge mer makt och stöd till barn på barns villkor. För att möjliggöra en strategisk ledarutveckling behövs en mångfald av perspektiv. Stipendiet i sig riktar sig till mindre organisationer och mångfalden består så klart i att Barnombudet i Uppsala är just små. Men tilldelningen grundar sig också i att föreningen under de senaste åren utvecklats både gällande omfattning och innehåll. De har bland annat förändrat sina samarbetsstrukturer från avtal till partnerskap med kommun och region och samarbetar idag med näringslivet. De står inför ett arbete där krav kan ställas på kommun och regioner genom ett gediget påverkansarbete. Föreningen kommer genom Gunilla att bidra till spännande perspektiv i Fenix och vi ser att utvecklingsprogrammet också kommer kunna bidra med nya frågeställningar i BOiUs arbete.

Skrivet av Karin Forsberg.