Posts By: Caroline Fagerson

Nominera kandidater till Ideell Arenas styrgrupp

Nu är det dags för partners att nominera kandidater till Ideell Arenas styrgrupp som ska väljas vid Partnerskapsmötet 21 april 2020. Då Inger Ashing meddelat att hon inte ställer upp för omval kommer nomineringskommittén att fokusera på att finna förslag till ny ordförande för Ideell Arena. Här hittar du en …

Ny partner till Ideell Arena – Svenska Båtunionen

Ideell Arena är glada att ha Svenska Båtunionen som ny partner. Förbundets verksamhetschef Peter Karlsson kommenterar anslutningen: ”Svenska Båtunionen som är en av världens största båtklubbsorganisationer ser fram emot att få ta del av den samlade kunskapen som finns inom Ideell Arena och hoppas att även vi kan bidra med …

Ny partner till Ideell Arena – Läkare i Världen

Ideell Arena välkomnar Läkare i Världen som ny partner. Deras generalsekreterare Eliot Wieslander kommenterar inträdet: ”Vi är glada att vara med i samarbetet! Vi har ett litet kansli och tror att Ideell Arenas erfarenhetsutbyte kommer gynna våra anställda såväl som organisationen i stort. Vi kan samtidigt bidra till partnerskapet genom …

Nytt nätverk – Strategisk kommunikation

Är du ansvarig för kommunikation, jobbar som kommunikationsstrateg eller kommunikatör med strategiskt ansvar? I vår startar Ideell Arena upp ett nytt nätverk för strategisk kommunikation. Mer än 50 gånger om året med ca 300 aktiva deltagare bidrar Ideell Arena och nätverken till att synliggöra och sprida kunskap, samt stödja kunskapsutvecklingen …

Nu är datumen för kommande Fenixprogram planerade

Datumen för kommande Fenixprogram 2020/2021 är planerade. Du som är intresserad boka in datumen redan nu. Anmälan öppnar i början av april. Fenixprogrammet omfattar 16 dagar och genomförs i internatform mellan september 2020 till maj 2021 under fyra avsnitt. Programmets internatform innebär att du som deltagare deltar i föreläsningar och …

Kunskapens triumf  – Nytt avsnitt ute nu!

I anslutning till Ideellt Forum mötte Jonna Bornemark, Ideell Arenas Anna Magnusson för ett mycket intressant samtal . Samtalet handlar om mätandets möjligheter och risker. Vad vinner vi och vad förlorar vi? Lyssna på avsnittet här!

Rapport från Ideellt Forum 2019

På Ideellt Forum, ett samarrangemang mellan Ideell Arena, PwC och Swedbank, mötte filosofen Jonna Bornemark ledare i civilsamhället i ett samtal om varför vi mäter allt mer på livets alla områden. Finns det en övertro på siffror, rankinglistor och kvalitetsindex i vårt samhälle? Att vi lyckas bättre ju mer vi …

Tag plats i Almedalen med hjälp av Ideella trädgården 

Har ni planer på att delta under Almedalsveckan 2020? Letar ni efter en plats där ni kan hålla ert seminarium? Använd Ideella trädgården. Genom trädgården får du tillgång till en fysisk plats samtidigt som du blir en del i en ideell gemenskap. Skynda på, det är först till kvarn som …

Ideell Arena har en ny medarbetare

Karin Forsberg är nyanställd administratör på Ideell Arena. Karin kommer senast från barnrättsorganisationen Unga Örnar, och innan det jobbade hon inom funktionshindersrörelsen och området psykisk ohälsa. Karin har tidigare framför allt jobbat som projektledare och främst med frågor kring ungas inflytande och delaktighet, äldres psykiska hälsa och antidiskriminering. I det …

Boksläpp: Kampen om kunskap – akademi och praktik

Forskarna Axel Brechensbauer, Maria Grafström, Anna Jonsson och Mikael Klintman släpper en antologi om samverkan mellan forskning och praktik. Antologin är både ett resultat och en förlängning av ett forskningsprojekt om kunskapsproduktion i samverkan mellan akademi och praktik. Som ett övergripande resultat av olika studier på Ideell Arena, NSV, Tillitsdelegationen …