Posts By: Ekim Caglar

Save the date: Forskning som förändrar 2022

Den 16 december arrangerar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) årets kunskapskonferens om det civila samhället. Kunskapskonferensen belyser aktuell forskning inom civilsamhället och årets tema handlar om kunskap som kan användas för att öka inkludering, främja social förnyelse och stärka sektorsövergripande samverkan. Program och information om hur du anmäler dig …