Posts By: Johan Strid

Konsten att transformera en folkrörelse som ser kostnaden före vinsten

330 000 kronor per person och år tjänar Sverige för varje barn/ung med funktionsnedsättning som är aktiv. Ändå finns det just nu bara en organisation i Sverige som kan och vet hur idrott för personer med funktionsnedsättning funkar. Det är Parasport Sverige. Vi jobbar för att lägga ner oss själva. …