Posts By: Karin Forsberg

Ung Med Makt 2022-2023 – Anmälan är öppen!

I höst startar nästa omgång av utbildningsprogrammet Ung Med Makt, som erbjuder civilsamhällets unga ledare mentorskap, kompetensutveckling och en chans att ta nästa steg i sin resa som ledare. Här ges du verktyg för att kontinuerligt kunna utveckla ledarskapet och organisationen såväl i vardagen som ur ett långsiktigt strategiskt perspektiv. …

Save the dates: Höstens och vinterns mötesplatser

Se till att boka in kommande mötesplatser redan nu! Mer information kommer längre fram. 2 december, heldag – Ideellt Forum, en årliga mötesplatsen där vi sätter ljuset på civilsamhällets ekonomiska frågor. Arrangeras av Ideell Arena och Giva Sverige i samarbete med PwC och Swedbank. 9 februari 2023, heldag – I …

Ann-Katrin Persson omvald till Ideell Arenas ordförande

Tack för förnyat förtroende! På partnerskapsmötet i april fick undertecknad förnyat förtroende som ordförande i Ideell Arenas styrgrupp. Jag vill tacka partnerskapet för det. I mina ögon är Ideell Arena ett unikt och hållbart partnerskap som fyller en vital funktion i civilsamhället. För att fortsätta vara det behövs ständig reflektion …

Webbseminarium: En plats med plats för engagemang

Nyligen anordnade Folkbildningsrådet ett webbseminarium för att presentera rapporten Ett engagerande mikrokosmos – folkhögskoledeltagarna och deras samhällsengagemang, som nu finns att se i efterhand. Folkbildningsrådet skriver om seminariet att ”I en tid då demokratin möter stora utmaningar är det medborgerliga engagemanget kanske viktigare än någonsin. I Folkbildningsrådets rapport Ett engagerande …

Välkommen på rapportlansering: Social innovation för arbetslivsinkludering i Sveriges civilsamhälle

Forskningsprojektet Innovativ inkludering i ideella sektorns arbetsliv bjuder in till lansering av rapporten ”Social innovation för arbetslivsinkludering – insatser och insikter från Sveriges civilsamhälle” 31 maj. rapporten presenteras högaktuella forskningsresultat om det svenska civilsamhällets innovativa insatser för att möjliggöra arbete och sysselsättning för personer som står långt från arbetsmarknaden. Resultaten …

Datumen för Fenix 2022/2023 är satta

I september startar nästa omgång av Fenixprogrammet – ett forskningsbaserat utvecklingsprogram för strategiskt ledarskap i ideella organisationer – och datumen är nu satta för hela programomgången. Inom kort öppnar anmälan till programmet. Notera datumen redan nu och skicka ett mail till katarina.gustafsson@ideellarena.se för att få information så fort anmälan har …

Sök Civilsamhällets uppsatsstipendium 2022

Ideell Arena tror på ett ständigt utvecklat ledarskap och sökande efter nya kunskaper. Därför delas Civilsamhällets uppsatsstipendium årligen ut till en student som med sin uppsats på kandidat-, magister- eller masternivå bidrar till ny kunskap om civilsamhällets roll, betydelse och ansvar i samhällsutvecklingen. Du som hösten 2021 eller våren 2022 …

Ideell Arena är nu 112 partnerorganisationer starkt

På Ideell Arenas senaste styrgruppsmöte godkändes partnerskapsansökningar från tre organisationer. Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. -I vår rörelse är det ideella engagemanget kärnan. Vi hoppas att kunna hämta inspiration och kunskap genom utbyten och seminarier kring det ideella engagemangets förutsättningar. För oss är det också viktigt att …

Ideell Arena söker administratör och kommunikatör

Vill du vara med och stötta arbetet med att möta morgondagens behov hos ideella sektorns ledare? Ideell Arenas administratör går på längre föräldraledighet och vi söker nu en vikare för tjänsten. Vi passar på att utveckla tjänsten och söker en person som kan kombinera det administrativa med ett kommunikativt utvecklingsarbete. …

Vinnova utlyser medel för civilsamhällets lösningar för klimatomställning

Vinnova utlyser medel i syfte att ge stöd till initiativ ledda av civilsamhället och som sker i samverkan med andra sektorer. Projekten ska visa på potential att accelerera takten i klimatomställningen, för minskade växthusgasutsläpp och klimatanpassning. Sverige har som mål att bli världens första fossilfria välfärdsland. Senast år 2045 ska …