Posts By: Katarina Gustafsson

Att driva sociala innovationsprojekt

Nu presenteras resultaten från det kunskapsstöd som under två år erbjudits de tio projekt som finansieras inom Vinnovas utlysning ”Social innovation mot segregation – finansiering av innovationslabb för ökad inkludering”. Kunskapsstödet har genom workshops bidragit till att stärka projekten i projektledning från start till effekt, designtänkande, social förändringsteori samt resultat- …

Fenixstipendiet går till Vetenskap & Allmänhet

Ideell Arena delar ut årets Fenixstipendium till Cissi Billgren Askwall, Generalsekreterare på Vetenskap & Allmänhet För att möjliggöra en strategisk ledarutveckling behövs en mångfald av perspektiv. Vetenskap och Allmänhets uppdrag är att främja dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare. Vidare har de en särart i att vara en meta organisation, …

Ideell Arena drivs nu av över 90 partners

På årets sista styrgruppsmöte godkändes hela tre nya partneransökningar till Ideell Arena. Samarbetet drivs nu av över nittio organisationer från olika delar av civilsamhället. Varmt välkomna Studiefrämjandet, Riksteatern och Röda Korsets Ungdomsförbund som nya partners. – Studiefrämjandet står liksom stora delar av den övriga ideella sektorn inför många utmaningar i den allt …

Civilsamhällets uppsatsstipendium 2018 till Pearl Mulkerrins

”Ett livskraftigt civilsamhälle och respekt för de mänskliga rättigheterna är en förutsättning för en fungerande demokrati.” Stort grattis till Pearl Mulkerrins som på Frivilligdagen den femte december mottog Civilsamhällets uppsatsstipendium 2018 för sin förtjänstfulla masteruppsats ”Is the Democratic Space Shrinking – Human Rights Implementation in Vietnam? A Case Study of …

Vilka perspektiv har du på Ideell Arenas första 20 år?

Inför Ideell Arenas 20-årsjubileum vill vi skapa en bild av var samarbetet Ideell Arena började och hur resan har sett ut fram till där vi står tillsammans idag. Du som på något sätt varit en del av Ideell Arenas verksamhet under dessa tjugo åren får mer än gärna dela med …

Svenska Turistföreningen och Röda Korset prisas på Ideellt forum

Den 21 november hölls Ideellt Forum för 17 året i rad, en mycket välbesökt mötesplats med Ideell Arena, PwC och Swedbank som värdar. Tillsammans diskuterade vi aktuella frågor inom den ideella sektorn och dagen är en mötesplats för forskare, praktiker och företrädare inom sektorn att träffas och utbyta erfarenheter. Temat …

Ny satsning för att stärka och utveckla styrelser i ideella organisationer

Nu inleds ett nytt forskarlett utvecklingsprojekt för att stärka styrelser i ideella organisationer. Syftet är att undersöka styrelsens roll och ansvar för förnyelsearbete och innovation i organisationen. Projektet har arbetats fram tillsammans med ett flertal av Ideell Arenas partnerorganisationer och innebär en rejäl satsning på ny kunskap om att leda och …

Ideellt Forum – en plats för lärande och reflektion om sektorns utmaningar

Den 21 november är det dags för den 17e upplagan av Ideellt Forum, en mötesplats för forskare, praktiker och företrädare från sektorn att träffas och utbyta erfarenheter kring juridik, redovisning, kommunikation och andra aktuella ämnen. Civilsamhället är i ständig förändring såväl som en ständig förändrare av samhället och det är …

Följ Ideell Arena på LinkedIn

Ideell Arena letar ständigt nya kontaktytor till högsta ledningen i civilsamhället. Sen alldeles nyligen finns Ideell Arena därför även på LinkedIn. Klicka här för att följa.

Ny som generalsekreterare i en organisation i förändring

Att vara högsta tjänsteman medför stora utmaningar. Att vara det i en organisation med små kansliresurser med ett stor uppdrag, där många specialistkompetenser saknas har sina särskilda förutsättningar. Månadens gästblogg är skriven av Hanna Hult Rosén, generalsekreterare på RUM – Riksförbundet Unga Musikanter. Hon skriver i sitt inlägg om vikten …