Posts By: Susanna Alexius

Tid för tillit

Efter en rekordvarm sommar går vi mot höst. Men förvaltningspolitiskt är det alltjämt sprittande vår. På senare år har kritiken tilltagit av 90-talets stora styrreform i förvaltningen – New Public Management (NPM). Den en gång ”nya” styrningen börjar kännas förlegad. Som alltid när ett styrmode prövats en tid framträder dess …