Autism- och Aspergerförbundet ny partner

Ideell Arena välkomnar Autism- och Aspergerförbundet som ny partner. Deras förbundssekreterare Gunilla Sundblad kommenterar anslutningen:

”Autism- och Aspergerförbundet är glada över att vara ny partner i Ideell arena. Inom Ideell arena får vi förmånen att byta erfarenheter med andra organisationer inom hela civilsamhället. Vi har mycket att lära av varandra och vi kan här gemensamt bidra till i utvecklingen av sektorn. Att genom nätverken kunna erbjuda funktioner i styrelse och kansli en möjlighet att utveckla sig själva är ett bra sätt att stärka organisationen och det strategiska ledarskapet. Vi stödjer också Ideell arenas funktion som motor i forskningen om civilsamhället förutsättningar. En forskning som ökar kunskapen och stärker såväl sektorn i stort som våra medlemmar och distrikt.”

Skrivet av Karin Forsberg.