Beprövat supportskap i ny form

Ideell Arena har under många år haft nätverk som riktar sig till högste tjänsteperson. Formen för det har inneburit att ett tiotal ledare och chefer möts för erfarenhetsutbyte kring aktuella utmaningar. En effekt, av många, av nätverkandet som skett mellan dessa olika individer är att det uppstått ett mindre spontant nätverk inom gruppen. Ett supportskap mellan tre individer. Utifrån den beprövade idén om supportskap har nu Ideell Arena utvecklat idén och ger fler ledare, både tjänstepersoner och ordföranden, möjlighet att ge varandra support. Ideell Arena har intervjuat Alexander Clemenson, generalsekreterare på KFUM Sverige, som är en av dem som utvecklat och testat supportskapet, om vad det tidigare supporterskapet har gett och vad han tror att den nya formen kan bidra till.

Syftet med Ideell Arenas supportskap är att ge och få stöd från personer med samma position. Att få en fördjupad kunskap i frågor som rör ledarskap och organisation samt den specifika rollen. Vår förhoppning är att det ger individen möjlighet att bolla utmaningar av både individuell och organisatorisk karaktär och att det ökar kompetensen inom de områden som diskuteras.

Vad har fungerat bäst med support mellan generalsekreterare? Vad har du själv främst tagit med dig från detta?
– Att få ta del av andras klokskap och perspektiv, för ofta har vi varit i liknande situationer eller stått för liknande utmaningar. Kanske är den där surdegen man står inför inte så unik trots allt. Det är både utmanande och oerhört givande att få en uttalad tid att lyfta frågor, situationer eller annat, men minst lika givande att någon annan lyfter sina frågor. Och tillfällena då det inte känts självklart vad som ska tas upp har också varit väldigt givande. Då kan en komma åt de där frågorna som kanske inte alltid får utrymme för allt annat som pockar på som mer brådskande.

Vilken typ av frågor har du själv lyft in för att reflektera kring?
– Allt mellan personalfrågor, relation till styrelse, medlemmar, organisationsutveckling och best practice inom alla områden. Ofta är GS-rollen ganska bred, titta bara på tjänstebeskrivningar. Och här har allt kunnat lyftas. Stort som smått, och ibland kan det just vara det där som känns som något lite mindre som blir en nyckel att snabbare komma framåt med annat. En annan gång kanske det främst handlat om en större fråga som inte varit aktuell att lyfta i andra sammanhang.

Och vilka erfarenheter har du kunnat ta med in i supportskapet för att stötta andra?
– Det är ju egentligen upp till den som fått support att uttala sig om men jag har förmånen att vara i en trio där jag upplever en oerhörd tillit oss emellan. Och högt i tak med utrymme för precis allt, med en tydlig överenskommelse att vi inte lyfter innehållet i våra supportsamtal utanför gruppen, vilket jag tror är viktiga grundstenar för att få till givande support från båda håll. Och det vågar jag både tro och hoppas att jag bidragit till. Sen kan det ha handlat om precis vad som helst som ryms inom rollen som generalsekreterare på våra respektive organisationer, eller i angränsning.

Ideell Arena satsar nu på att erbjuda gruppsupport istället för att ha enskild support mellan personer. Hur tror du att det påverkar träffarna?
– Att ha två personer som ger support eller att kroka arm med en annan person för att ge support är säkert klokt, och kanske kan det ge än fler perspektiv och bredd. Å andra sidan blir ”ditt” supporttillfälle lite mer sällan genom upplägget, men i slutändan tror jag inte det är så stor skillnad då jag upplever att det är väldigt givande oavsett om jag varit i uttalad supportroll eller den som lyfter frågorna i samtalet.

Är du intresserad av att veta mer om Ideell Arenas nya supportskapsnätverk? Maila katarina.gustafsson@ideellarena.se för mer information!

Skrivet av Ekim Caglar.