Bli mentor i Ung med makt

Ideell Arena söker nu mentorer till Ung Med Makt, där civilsamhällets unga ledare deltar.

För dig som idag är ledare, tjänsteperson eller förtroendevald, inom civilsamhället är detta en unik möjlighet att som mentor dela med dig av dina erfarenheter och fungera som ett bollplank till en yngre ledare. Du får ta del av en annan persons personliga utveckling samtidigt som du får tid till egen reflektion. Vid sidan om stort fokus på adepten innebär mentorskapet att också för egen del få inspiration och insikter för vidare utveckling av ditt ledarskap.

Nästa program startar i oktober 2022 och pågår fram till maj 2023, och vi söker nu mentorer till programmet.

Under programtiden ska du kunna avsätta tid för träffar med adepten cirka en gång per månad.

Om Ung Med Makt

Ung Med Makt vänder sig till unga ledare i ideella organisationer, företrädelsevis ordförande och generalsekreterare/förbundssekreterare. Programmet ger deltagarna verktyg att utveckla sin ledarroll, nätverk av andra ledare och kunskap om ideella sektorn, samt utbyte med en personlig mentor.

Anmäl intresse

Är du intresserad av att vara mentor i Ung Med Makt kontakta Katarina Gustafsson, Ideell Arena, katarina.gustafsson@ideellarena.se och beskriv kort vem du är, varför du vill vara mentor och vilka erfarenheter du kan dela med dig av till en adept.

Du som redan är eller har varit mentor i Ung Med Makt finns med i vår mentorbank och vi vill gärna ha dig kvar. Vill du ha nytt uppdrag som mentor räcker det med att du meddelar Katarina detta.

Ung Med Makt arrangeras från och med 2022 av LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer i samarbete med Ideell Arena och PwC.

Skrivet av Karin Forsberg.