Bli mentor i Ung Med Makt

Ideell Arena söker nu mentorer till ledarskapsprogrammet Ung Med Makt, där civilsamhällets unga ledare deltar.

För dig som idag är ledare, tjänsteperson eller förtroendevald, i någon av Ideell Arenas partnerorganisationer är detta en unik möjlighet att som mentor dela med sig av sina erfarenheter och fungera som ett bollplank till en yngre ledare. Du får ta del av en annan persons personliga utveckling samtidigt som du får tid till egen reflektion. Vid sidan om stort fokus på adepten innebär mentorskapet att också för egen del få inspiration och insikter för vidare utveckling av ditt ledarskap.

Nästa program startar i mars 2020 och sträcker sig till årsskiftet 2020/2021, och vi söker nu flera mentorer till programmet.

Under programtiden ska du kunna avsätta tid för träffar med adepten cirka en gång per månad. Du deltar på adepternas första träff den 19 mars och du kommer bjudas in till en avstämning tillsammans med övriga mentorer efter halva programtiden samt till den avslutande sista träffen 3 december.

Om Ung Med Makt
Ung Med Makt vänder sig till unga ledare i ideella organisationer, företrädelsevis ordförande och generalsekreterare/förbundssekreterare. Programmet ger deltagarna verktyg att utveckla sin ledarroll, nätverk av andra ledare och kunskap om ideella sektorn, samt utbyte med en personlig mentor.

Anmäl intresse
Är du intresserad av att vara mentor i Ung Med Makt kontakta Torborg Wärn, Ideell Arena, torborg.warn@gmail.com och beskriv kort vem du är, varför du vill vara mentor och vilka erfarenheter du kan dela med dig av till en adept.

Du som redan är eller har varit mentor i Ung Med Makt finns med i vår mentorbank och vi vill gärna ha dig kvar. Vill du ha nytt uppdrag som mentor räcker det med att du meddelar Torborg detta.

Ung Med Makt arrangeras från och med 2020 av LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer och Tollare folkhögskola med stöd från Ideell Arena.

Skrivet av Karin Forsberg.