Civilsamhällets roll i den segregerade staden

I Delmos artikelserie Segregation och covid-19 har Apostolis Papakostas och Lisa Kings vid Södertörns högskola nyligen publicerat artikeln Coronapandemin och det ömsesidiga beroendet – Reflektioner över civilsamhällets roll i den segregerade staden.

Forskarna skriver om hur coronakrisen kan användas för att synliggöra en samhällsutveckling där kollektiva lösningar har uppluckrats och ersatts av individuella, något som i sin tur har främjat ökad ojämlikhet och segregation. Papakostas och Kings menar att det etablerade civilsamhället i en kris som coronapandemin primärt har intagit en reaktiv roll som ”brandkår” och statens ställföreträdare och ser att det finns behov av att reflektera kring återupprättande av civilsamhällets samhällsbyggande roll.

Läs artikeln här.

Skrivet av Karin Forsberg.