Civilsamhällets uppsatsstipendium 2018 till Pearl Mulkerrins

”Ett livskraftigt civilsamhälle och respekt för de mänskliga rättigheterna är en förutsättning för en fungerande demokrati.”
Stort grattis till Pearl Mulkerrins som på Frivilligdagen den femte december mottog Civilsamhällets uppsatsstipendium 2018 för sin förtjänstfulla masteruppsats ”Is the Democratic Space Shrinking – Human Rights Implementation in Vietnam? A Case Study of the Democratic Space for Civil Society in Vietnam”
Stipendiet delas ut årligen på Frivillighetsdagen av Ideell Arena, Forum och Famna. I år skickades hela 20 uppsatser in, fyra av dem gick vidare till final och bedömdes av en fristående akademisk jury som valde ut den främsta uppsatsen. Juryn lyfter bland annat att ”uppsatsen bidrar till intresset för och kunskapen om hur olika förutsättningarna och betingelserna kan vara för det civila samhället i olika kulturella kontexter samt under olika politiska regimer och i olika tidsskeden”
Läs mer om stipendiaten, juryns hela motivering och uppsatsen i en längre intervju hos Forum.
Foto: Henrik Waardahl
Skrivet av Katarina Gustafsson.