Civilsamhällets uppsatsstipendium

Har du skrivit en uppsats där civilsamhällets betydelse och ansvar i samhällsutvecklingen aktualiseras? Då har du chansen till ett stipendium om 10 000 kronor. Stipendiet avser uppsatser som skrivits hösten 2019 och våren 2020 och delas ut av Ideell Arena.

Välkommen med din ansökan före den 23 augusti.

Kriterier för ansökan: 

  • Uppsatsen ska ha skrivits under 2019 (ht) eller 2020 (vt) och vara relevant för civilsamhället i Sverige.
  • Uppsatsen är godkänd på kandidat-, magister- eller masternivå.
  • En beskrivning bifogas varför din studie är viktig och intressant för civilsamhället* och samhällsutvecklingen i Sverige. Max 2 000 tecken.

Hur bedöms din uppsats?  

  • Uppsatsen bedöms utifrån samhällsrelevans, vetenskaplig kvalitet, originalitet och språklig kvalitet.
  • En akademisk jury utser pristagare och delar även ut ett hedersomnämnande.
  • Den/de som skrivit den främsta uppsatsen belönas med diplom och ett stipendium om 10 000 kronor. Utmärkelsen delas ut på LedarskapsArenan 2021, som arrangeras av Ideell Arena den 4 februari.

Vem delar ut stipendiet?

Stipendiet delas ut av Ideell Arena – ett partnerskap där över ett hundra ideella riksorganisationer samverkar i syfte att främja kunskapen om ideell sektor och dess ledarskap. Med stipendiet vill Ideell Arena bidra till ökad kunskap om den ideella sektorns förutsättningar och särskilda logiker och utforskandet av civilsamhällets betydelse för samhällsutvecklingen.

Deadline för ansökan:

Skicka din uppsats och din motivering till andreas.linderyd@ideellarena.se senast den 23 augusti 2020.

 

Vid frågor om utlysningen, vänligen kontakta Andreas Linderyd, som är projektledare för civilsamhällets uppsatsstipendium och LedarskapsArenan 2021.

 

* En arena skild från staten, näringslivet och familjen, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen. I civilsamhället ingår ideella föreningar, icke-vinstutdelande organisationer inom välfärden (s k idéburna organisationer), stiftelser och trossamfund samt nätverk och andra former av engagemang.

 

 

Skrivet av Karin Forsberg.