Kommande forskarantologi kring Civilsamhället i det transnationella rummet

I februari 2017 släpps den kommande forskarantologin Civilsamhället i det transnationella rummet. Antologin som är en fristående uppföljare till den tidigare Civilsamhället i samhällskontraktet adresserar vad som händer när nationalstaten som idé och konstruktion inte är den enda eller ens den självklara arenan för det civila samhället att driva sina frågor. Genom boken får vi utifrån befintlig forskning och vetenskapliga resultat ytterligare en möjlighet att arbeta kring ledning och styrning av ideella organisationer. Boken kommer därmed, på samma sätt som den tidigare antologin, att utgöra en del i IDEELL ARENAs mötesplatser och ledarprogram.

Intresserad av att beställa antologin?

För de partnerorganisationer som skulle vara intresserade av att arbeta med ledning och styrning i relation till transnationella rörelser kommer det därför att finnas möjlighet att beställa ett antal egna ex av antologin i samband med tryck. Är du intresserad mejla katarina.gustafsson@ideellarena.se

Vi står bakom antologin

Antologin har tagits fram inom ramen för det vetenskapliga råd som på uppdrag av IDEELL ARENA leds och koordineras av Stockholm Centre for Civil Society Studies. Redaktörer är docent Filip Wijkström, Handelshögskolan i Stockholm, Marta Reuter, Stockholms Universitet och Abbas Emami, Södertörns Högskola.

Civilsamhället i det transnationella rummet planeras att bli klar till LedarskapsArenan, den 22 februari 2017.

Skrivet av Katarina Gustafsson.