Cykelfrämjandet ny partnerorganisation

Vid Ideell Arenas senaste styrgruppsmöte godkändes Cykelfrämjandets partnersskapsansökning. Detta innebär att 113 organisationer nu är partners till Ideell Arena.

Cykelfrämjandet arbetar för en säkrare och attraktivare cykelmiljö. Verksamheten är inriktad på att kommunalt, regionalt och nationellt driva utvecklingen för att skapa ett bättre och grönare cykelsamhälle.

Se en lista över alla partnerorganisationer här.

Skrivet av Ekim Caglar.