Dags att nominera och motionera inför Ideell Arenas partnerskapsmöte 2021

Måndag 28 september hölls årets Idéseminarium där Ideell Arenas partners samlades för att diskutera partnerskapets långsiktiga målsättning och hur vi gemensamt skapar den framtida verksamheten. Styrgruppen är glada för den trygghet med verksamhetens inriktning som uttrycktes, och att så många partnerorganisationer på olika sätt vill vara med och bidra och ser ett stort värde i att ha en arena för att diskutera sektorns frågor.

2021 planerar Ideell Arena att hålla idéseminariet i anslutning till partnerskapsmötet. Alla partners är inför det välkomna både att skicka in motioner och att nominera personer till Ideell Arenas styrgrupp. Missa inte att komma med förslag på ledamöter som ni tror skulle gynna arenan, eller förslag på hur verksamheten skulle kunna utvecklas!

Val till styrgruppen bereds av Ideell Arenas nomineringskommitté. Här hittar du mer information och kontaktuppgifter till dem.

Partnerskapsmötet och idéseminariet 2021 hålls på eftermiddagen onsdag 21 april. Mer info kommer!

Skrivet av Karin Forsberg.