Datum för Fenix 21/22 är spikade

Datumen för kommande Fenixprogram 2021/2022 är planerade. Du som är intresserad boka in datumen redan nu. Anmälan öppnar i slutet av april.

Fenixprogrammet omfattar 17 dagar och är ett program som under kommande omgång kommer att genomföras både fysiskt med internat och digitalt. Programmet pågår mellan september 2021 och maj 2022 under fem avsnitt.

Programmets avsnitt som genomförs i internatform innebär att du som deltagare deltar i föreläsningar och aktiviteter både dagtid och kvällstid. De två fysiska avsnitten genomförs i Stockholmstrakten, två avsnitt genomförs digitalt och det sista avslutande avsnittet genomförs på Irland och Nordirland. Delar av programmet innebär därmed samtal och föreläsningar på engelska. Boka in följande datum:

Avsnitt 1: 13 – 16 september 2021, fysisk träff i Stockholmstrakten

Avsnitt 2: 15 – 16 november 2021, digital träff

Avsnitt 3: 7 – 10 februari 2022, fysisk träff i Stockholmstrakten

Avsnitt 4: 4–5 april 2022, digital träff

Avsnitt 5: 16 – 20 maj 2021, Irland och Nordirland, Dublin och Belfast

Avslutning: 2 juni 2022, i Stockholmstrakten

Med anledning av pandemin vill vi försäkra oss om att vi kan genomföra programmet på ett kvalitativt sätt. Detta innebär att vi redan nu går ut med ytterligare 2 dagar som vi kan komma att utnyttja för programmet. Dessa datum är 14-15 mars 2022. Boka in dessa också om du är intresserad av programmet.

Vill du stå med på intresselistan? Mejla katarina.gustafsson@ideellarena.se så får du inbjudan till programmet innan den officiella anmälan öppnar.

Läs mer om Fenixprogrammet här.

Skrivet av Karin Forsberg.