Decentralisering av Kvinna till Kvinna: en tillitsdans

Kvinna till Kvinna är en insamlingsstiftelse som arbetar för kvinnors rättigheter och stöttar kvinnors organisering och kvinnorörelsen i konfliktdrabbade områden. I år fyller organisationen 25 år och har sen sin början vuxit dramatiskt både i personalstyrka och i verksamhet. För fem år sen drog vi igång en process för att svara an till utvecklingen när organisationskostymen visade sig vara för trång. Vi kavlade upp ärmarna för att omorganisera, decentralisera och internationalisera. En utveckling som inneburit många utmaningar.

Hålla ihop och släppa taget på samma gång

Decentraliseringen påbörjades i en biståndspolitisk miljö präglad av ökad styrning och resultat, så kallat new public management. Varje krona skall kunna redovisas för, något som är en utmaning när det handlar om rättigheter och samhällsförändringar. Att arbeta med normer och förtryck ger inte alltid redovisningsbara resultat på ett, två eller tre år. Detta har inneburit att organisationen har utvecklat och fortsätter att utveckla system för styrning och kontroll, med konsekvensen att mer resurser går åt till administration det vill säga mer kontroll och ”polis”, och mindre tid till verksamhet och partnerskap.

Här krävs istället tillit och ett ömsesidigt relationsbyggande inom organisationen. Kvinna till Kvinnas arbete bygger på respekt för den lokala kunskapen och det lokala ägarskapet. Att stödja organisationer som är del av samma kvinnorörelse som vi själva befinner oss i. Systerskap. Det kräver att ständigt arbeta med verktyg som dialog.

Själva decentraliseringsprocessen av organisationen har lett till större kontor i våra programländer med mer personal närmare verksamheten. Det är ett försök att släppa kontroll från huvudkontoret och ge mandat och befogenheter närmare verksamheten.

Det har visat sig vara mycket svårt och motsägelsefullt att genomföra en decentralisering, vilket innebär att släppa kontrollen, samtidigt som vi centraliserar styrprocesser och försöker utveckla digitala processer som till syvende och sist detaljstyr. Hur är det ens möjligt att förena dessa två?

Värderingar och tillit

Decentraliseringen av Kvinna till Kvinna ställer också höga krav på att förmedla och förankra organisationens värderingar bland alla medarbetare. För att kunna släppa taget krävs ett gediget arbete med värderingar för att hålla ihop organisationen som blir alltmer utspridd i sitt beslutsfattande. Plötsligt förstår vi inte alltid varandra inom organisationen. Vi har närhetstillit i och med närheten till våra samarbetspartners. Men avståndstilliten inom Kvinna till Kvinna blir plötsligt aktuell. Huvudkontoret måste både styra och stödja utan att alltid ha insikt i verksamheten som till största del utförs av personal på programkontoren. De decentraliserade kontoren måste omvandla och implementera riktlinjer från huvudkontoret till verklighet och vardag, och skapa tillit i den lilla gruppen.

Var lämnar det då en organisation som Kvinna till Kvinna? Jag är övertygad om att begreppet och konceptet tillit är något gott som kommer att gynna organisationen i sin helhet och i sina delar. Dialog blir ett viktigt verktyg, och som ledning måste vi också att skapa forum för dessa på olika sätt.

Att lyfta huvudet och komma ihåg varför vi finns blir allt mer viktigt för organisationens identitet och existensberättigande. Det är viktigt att vi även ser rörelser och protester i västvärlden mot social orättvisa som #metoo”, #timesup, #blacklivesmatter etc som en del i vårt arbete för en jämställd och bättre värld. I andra delar av världen kämpar kvinnor mot sociala orättvisor, det kanske inte når samma uppmärksamhet i media, men är lika kraftfulla när de får en chans att göra sin röst hörd och skapa förändring.

/Annika Törnqvist, biståndschef på Kvinna till Kvinna


Läs mer om ämnet tillit och styrning i lästips om  i antologin ”Leda med Tillit” (red Peter Örn) i vilken en rad forskare och författare utforskar begreppet tillit.

Kvinna till Kvinna är en insamlingsstiftelse som stödjer över 100 kvinnoorganisationer i konfliktdrabbade områden runt om i världen, vi har över 100 anställda fördelade på 14 kontor med verksamhet i 20 länder. Annika Törnqvist är biståndschef på Kvinna till Kvinna. Hon har också arbetat på Sida, Världsbanken och FN.

Läs mer om Ideell Arenas partner Kvinna till Kvinna

Skrivet av Annika Törnqvist.