Digitalt släpp av ny forskningsrapport om svenskars ideella engagemang

5 oktober presenterar Ersta Sköndal Bräcke högskola sin nya rapport Medborgerligt engagemang 1992–2019, i samband med att den överlämnas till kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Rapporten är den senaste och del av en rad studier som har gjorts kring svenskars ideella engagemang sedan 1992. Forskarna bakom studien, Lars Svedberg och Johan von Essen, har den här gången, tillsammans med några kollegor, undersökt det stabila ideella arbetet men också volontärinsatser vid dramatiska händelser som flyktingkrisen och de stora skogsbränderna. Man har också tittat på hur givandet och det politiska deltagandet ser ut, och på engagemanget bland personer med utländsk bakgrund, samt för första gången gjort en mer omfattande studie av de grupper som står utanför ett medborgerligt engagemang.

Vid presentationen kommer de att berätta både om den stora omfattningen och stabiliteten i engagemanget men också att det samtidigt förändras och om den rörlighet som karaktäriserar människors deltagande och insatser. Under seminariet kommer också externa kommentatorer att diskutera forskningsresultaten.

Om du vill delta anmäler du dig till ku.csm@regeringskansliet.se, senast 1 oktober.

Skrivet av Karin Forsberg.