Ekim Caglar

Ekim Caglar har under lång tid arbetat som kommunikatör på Överenskommelsen inom det sociala området och Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD). Han är numera vikarierande kommunikatör på Ideell Arena och har en bred erfarenhet av operativt och strategiskt arbete kring civilsamhällesfrågor.