Erik Sjöstrand ny verksamhetschef på Ideell Arena

Ideell Arena har den stora glädjen att presentera Erik Sjöstrand som ny verksamhetschef.

– Erik har en bakgrund som matchar den kravprofil styrgruppen ställde upp inför rekryteringen. Han är en del av civilsamhället samtidigt som han som forskare har studerat delar av civilsamhället ingående. Erik är dessutom en person som vi bedömer kommer att förvalta det vi är och har och samtidigt utveckla Ideell Arena i enlighet med vår långsiktiga målsättning, tillsammans med partners, styrgrupp och medarbetare, kommenterar Ideell Arenas ordförande Ann-Katrin Persson.

Erik Sjöstrand är ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm och verksam som forskare vid dess Center for Civil Society Studies. Han arbetar även för tillfället som forskare vid Centrum för Civilsamhällesforskning på Ersta Sköndal Bräcke högskola och är sedan 2018 programledare för Ideell Arenas utvecklingsprogram Fenix. Sitt eget engagemang i civilsamhället har Erik framförallt inom ramen för Svenska kyrkan där han tidigare varit förbundsordförande för Svenska Kyrkans Unga. Idag är han bland annat ledamot i den nationella kyrkostyrelsen i Svenska kyrkan och har förtroendeuppdrag i till kyrkan närstående organisationer som exempelvis Sveriges Kristna Råd och Sensus studieförbund.

– Både i mitt eget civilsamhällesengagemang och i min forskarroll har jag under många år haft förmånen att finnas med i Ideell Arenas sammanhang. Jag har ofta slagits av Ideell Arenas styrka i att vara en mötesplats både för en bredd av den ideella sektorns organisationer och för mötet mellan forskning och praktik. Att nu i rollen som verksamhetschef få vara med och leda Ideell Arena känns både hedrande, ansvarsfullt och väldigt roligt, säger Erik Sjöstrand.

Erik Sjöstrand tillträder tjänsten 1 januari 2021. Nuvarande verksamhetschef Truls Neubeck går samtidigt vidare till en tjänst som utvecklingsstrateg hos Rädda Barnen.

 

Skrivet av Karin Forsberg.