Ersta Sköndal Bräcke högskola ges tillstånd att starta utbildning i civilsamhällesvetenskap

Regeringen har nyligen beslutat att ge Ersta Sköndal Bräcke högskola, som första högskola i Sverige, tillstånd att utfärda kandidatexamen i civilsamhällesvetenskap.

-Vi är väldigt nöjda med att få tillstånd att arrangera en akademisk utbildning som fokuserar det civila samhället, men också att civilsamhällesvetenskap nu blir ett akademiskt ämne. Det har ju sedan länge funnits akademiska ämnen som fokuserat staten och marknaden, och nu finns även ett som fokuserar det civila samhället, säger Magnus Karlsson, enhetschef för Centrum för civilsamhällesforskning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

-Det är inte helt vanligt att man inrättar ett helt nytt ämne som vi nu gör, särskilt inte på högskolor, fortsätter Magnus Karlsson. Det har ju inte gjorts tidigare i Sverige, så det är väldigt stort och roligt. Vi är också glada att ha goda kontakter med civilsamhället och att många av dess organisationer står bakom det här. Det här var ett av förslagen från Nysta, berättar Magnus Karlsson.

Med den nya examen hoppas man utbilda professionella medarbetare i civilsamhällets organisationer utifrån förståelsen av ideella sektorn som en särskild samhällssfär som skiljer sig åt från andra sektorer. Syftet är också att utbilda personer inom offentlig och privat sektor som arbetar gentemot civilsamhället. Finanseringen är inte klar än, men man hoppas att första utbildningsomgången startar hösten 2022.

Läs mer på högskolans hemsida.

Skrivet av Karin Forsberg.