Ett civilsamhälle i förändring

Vetenskapsrådet bjuder in till ett seminarium den 16 mars i Stockholm.

Civilsamhället, som traditionellt beskrivits som en sektor i skärningen mellan marknad och stat, håller på att anta nya former. En rad genomgripande samhällsförändringar har bidragit till detta. Det handlar framförallt om tre nya inslag: globaliseringen, individualiseringen och den tekniska utvecklingen.

I civilsamhällets nya ekologi samspelar det globala och lokala. Globala och transnationella arenor och nya politikskapande rum – som sociala medier och tankesmedjor – samexisterar och interagerar med medborgerligt deltagande och beslutsfattande på lokal nivå.

På seminariet sätts civilsamhället under lupp med nedslag i trender, kulturer, allianser och omförhandlade former för medborgarskap och deltagande.

Vid seminariet medverkar en rad framstående forskare som studerar det civila samhället från olika perspektiv. Några av de forskare som medverkar finansieras inom ramen för Vetenskapsrådets särskilda satsning på forskning om det civila samhället.

Läs mer och anmäl dig till det kostnadsfria seminariet här

Skrivet av Helena Sundqvist Laurin.