Fördjupning
Civilsamhällets ansvar och roll i den framtida staden

DATUM: 17 September 2019

TID: 12:00-16:00

VAR: Södertörns Högskola (Endast 18 min från city), Alfred Nobels allé 7, Huddinge


KOSTNAD: Gratis för partners i Ideell Arena. Övriga deltagare betalar 950 kronor. Är du anmäld utan att dyka upp eller höra av dig och meddela förhinder debiteras du samma avgift.


KONTAKT:
070−798 53 87
andreas.linderyd@ideellarena.se


Workshop på Södertörns högskola 17 september 2019

För 200 år sedan bodde 90 procent av Sveriges befolkning på landsbygden. Endast tre städer hade då över 10 000 invånare. I dag är det nästan tvärt om − 85 procent bor i tätorter. I Stockholmsområdet bor över två miljoner människor och prognoserna talar om över tre miljoner inom några decennier.

Detta förändrade landskap väcker frågor om civilsamhällets ansvar för en hållbar samhällsutveckling. Vad behöver vi som ledare ta ställning till när våra städer växer fram och planeras? Vad borde vi göra innan segregeringens konsekvenser gör sig gällande? På vilka sätt kan vi samverka med forskare? Vad är redan nu viktigt att beforska?

I samarbete med forskningscentret Reinvent bjuder Ideell Arena in till samtal om den urbana omvandlingen. Vi börjar med en gemensam lunch och fortsätter under eftermiddagen med erfarenhetsutbyten i mindre och större grupper. I fokus står dessa teman:

  • Delade städer – segregering
  • Folkbildning, idrott och gräsrotsengagemang i den urbana periferin
  • Renoveringar, renovräkningar, ägarstrategier och motstånd
  • Samhällsservice-organisationer i den entreprenöriella staden

Podavsnitt
Anna Magnusson intervjuar Hyresgästföreningens förbundschef Jonas Nygren, inför mötet den 17 september. Lyssna på det nya avsnittet här – Avsnitt 12 – Civilsamhället i framtidens städer

Medverkande
Cinnika Beiming, distriktsidrottschef, Riksidrottsförbundet
Malin Gawell, docent och lektor i företagsekonomi
Sophie Gripenberg, hållbarhetssamordnare på Svenska Röda Korset
Ali Hajighasemi, docent i sociologi, lektor i socialt arbete
Charlotte Johansson, verksamhetschef Delegationen mot segregation
Lisa Kings, fil dr i sociologi, lektor i socialt arbete
Jonas Lindström, fil dr i sociologi, lektor i socialt arbete
Jonas Nygren, förbundschef Hyresgästföreningen
Apostolis Papakostas, professor i sociologi
Dominika Polanska, docent i sociologi, lektor i socialt arbete
David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden

Anmälan
Senast 9 september.

Personuppgifter
Vi behöver ditt tillstånd att hantera personuppgifter både för att administrera din anmälan och för att du ska kunna delta i Ideell Arenas verksamhet. Frågor kring detta hänvisas till info@ideellarena.se. Samtycke lämnar du i anmälningsformuläret nedan. Läs mer om hantering av personuppgifter i Ideell Arenas integritetspolicy.